Hva kommer senere i år:

(2005)

– Damm gir ut Arbeidsrett.no i bokform i begynnelsen av september, mens en introduksjonsbok til den nye arbeidsmiljøloven kommer en gang rundt årsskiftet. – Introduksjonsboken til livet, Bunkeflodmodellen, er en norsk oversettelse av en svensk suksessbok om helsefremmende arbeid og kommer på Gyldendal Akademisk i september. – Med lovspeilet Arbeidsmiljøloven før og nå, speiler Børre Pettersen den gamle og den nye loven og viser hvor man finner tilsvarende bestemmelser. På Gyldendal Akademisk i starten av oktober. – Bærekraftig arbeidsliv av Marianne Svensli, Gro Granden og Halvor Wøien drøfter bærekraftig utvikling og arbeidsliv ut fra et HMS-/arbeidsplassdemokrati-perspektiv. På Gyldendal Akademisk i oktober. – Lars W. Johnsen kommer med boka Risikostyring. Den omhandler oppbygging av sikkerhetskultur og aktiviteter som reduserer risiko i virksomheter. På Gyldendal Akademisk i midten av oktober. – Mangfold på jobben – Etniske og nasjonale minoriteter på norske arbeidsplasser av Rolf U. Aakervik. Gir innspill til prosjektutvikling, pådriverarbeid og metoder for tilpasning til arbeidslivet og lokalsamfunnet. På Gyldendal Akademisk i oktober/november. – Anne Horne og Anita H. Henriksen kommer med en bok om utbrenthet i prosjektbaserte virksomheter på Cappelen i november. Fokus blir på tiltak for å forebygge utbrenthet. – Byggesakshåndboka av Anne Grete Hellbostad gir hjelp til verneombud og ledere ved ombygninger og nybygg. På Gyldendal Akademisk i desember. – Børre Pettersen har skrevet Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. for Gyldendal Akademisk. Den gjengir den nye arbeidsmiljøloven i sin helhet med forklaringer og kommentarer og kommer tidlig i november. – Jan Fougner og Lars Holo kommer også med en kommentarutgave til den nye arbeidsmiljøloven på Universitetsforlaget, sannsynligvis tidlig i 2006. – Per Arne Larsens kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven kommer på Gyldendal Akademisk tidlig i januar. – Håndtering av konflikter i arbeidslivet av Ståle Einarsen og Harald Pedersen presenterer metoder for konflikthåndtering og kommer på Gyldendal Akademisk tidlig på nyåret. – Varslerne av Sissel Trygstad og Marit Skivenes er en gjennomgang av varslernes rettsvern, drøfting av lojalitetsbegrepet, hvorfor arbeidstakere blir varslere og konsekvenser av varslingen. På Gyldendal Akademisk i februar.

Personvern og cookies