Husker bedre enn vi tror

(2007)

Mange av oss gjør det mye bedre på tester for hukommelse og konsentrasjon enn vi tror selv.
Det var i hvert fall liten sammenheng mellom hva forsøkspersonene selv mente om egen hukommelse og reelle prestasjoner på tester for hukommelse og ­konsentrasjon i en studie av menn i manuelle yrker gjennomført ved STAMI, med et lite unntak. I praksis innebar det at personer som svarte ja på at de var glemske, ikke presterte dårligere enn de personene som mente de hadde god hukommelse. Det ble funnet litt bedre samsvar når det gjaldt konsentrasjonsvansker. Forskerne trekker den konklusjonen av studien at en ikke uten videre kan stole på selvrapporterte symptomer eller bruke spørreskjemaer for å kartlegge problemer med hukommelse eller konsentrasjon.
Personvern og cookies