Humordoktor på heltid

(2005)

Kirurgen Stein Tyrdal tar permisjon fra jobben sin ved Dagkirurgisk senter på Ullevål universitetssykehus. Han vil heller helbrede folk med humor enn med kniv. Han starter som sjef for det nystartede kommunikasjonshuset Piff verden AS, som opererer med humor som verktøy.
Den tidligere avdelingsoverlegen har vært president i Nordisk selskap for medisinsk humor siden 1999 og har i løpet av de siste årene holdt en rekke foredrag om humor, helse, arbeidsmiljø og ledelse. Hans filosofi for et godt miljø på jobben er enkel: Ironi og sarkasmer virker ofte sårende, sårede mennesker samarbeider ikke. Derfor er det nødvendig med positiv og relasjonsbyggende humor når gode arbeidskulturer skal bygges.
Trivsel mot sykefravær
Karriereveiledningsfirmaet Sollan – rom for arbeidsglede, har nylig etablert seg i Asker. Bak virksomheten står Karen Lisbet Baldishol Brevig og Grethe Lande Nyborg. Sammen har de lang erfaring med omstillingsprosesser og sykefraværsarbeid i privat og offentlig sektor. Deres visjon er å spre arbeidsglede, først og fremst gjennom å veilede til rett yrkesvalg, samt hjelpe bedrifter å utnytte sine ansatte best mulig. Virkemiddelet er Profråd karriereveiledningsprogram som bygger på prinsippet om rett person på rett sted ved å fremme bevissthet rundt harmoni mellom personlighet og yrker.

Gine Wang til Statoil
Gine Wang har sagt opp sin stilling som næringspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL). Hun har akseptert et tilbud om å bli informasjonssjef i Statoil, med kontor i Stavanger. Hun vil starte i sin nye stilling i Statoil 1. desember. Hun får et særskilt ansvar for å utvikle Statoils strategi for helse, miljø og sikkerhet, og vil inngå i kommunikasjonsavdelingens ledergruppe. – Vi beklager selvfølgelig sterkt å miste Gine, men hun går til en spennende stilling i Norges største konsern, så vi må også gratulere henne og ønsker henne lykke til videre, sier administrerende direktør i BNL, Sverre A. Larssen.

Bergfald ansetter energi- og miljørådgiver
Bodil Motzke er ansatt som ny konsulent i Bergfald & Co. Hun er utdannet sivilingeniør innen miljø- og energiteknikk og har tidligere jobbet som miljø- og energirådgiver hos A.L. Høyer. Bergfald & Co er et miljørådgivningsselskap som tilbyr miljørådgivning innen miljøtekniske tjenester, samfunnskontakt og øyeblikkelig hjelp. Firmaet vil med ansettelsen av Motzke utvide tilbudet til også å gjelde energieffektivisering av prosesser og miljøsanering av bygg.

Konferansen «God praksis»
Arbeidsmiljøsenteret arrangerer konferansen «God praksis» i Oslo Kongressenter tirsdag 1. november. Dette er en konferanse hvor virksomheter som er gode på å utvikle arbeidsmiljøet sitt forteller hva de gjør, hvordan de gjør det, og hvorfor de lykkes. Seniorkonsulent Anne-Grete Skofterød leder konferansen, og filosof Henrik Syse er en av foredragsholderne. I tillegg er det sentrale bidragsytere fra ulike virksomheter som Elkem, Mosseporten sykehjem, Tæruddalen skole og Malene Dypvik Cicero annonsebyrå. For ytterligere informasjon: www.arbeidsmiljo.no

Nytt HMS-ting
HMS-tinget 2005 arrangeres tirsdag 11. oktober på Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo. Tinget arrangeres av Senter for God HMS i samarbeid med Bransjeforeningen for HMS, Gjensidige, HMS-magasinet og Hjelp 24.

Hjelp 24-overtakelse godkjent
Bedriftshelsetjenesten Hjelp 24s oppkjøp av HMS Norge AS ble endelig godkjent av Konkurransetilsynet i midten av september. Konkurransetilsynet fant at vilkårene for å gripe inn i oppkjøpet av Posten og Telenors tidligere bedriftshelsetjeneste ikke var til stede. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies