– Humor kan redusere stress

(2005)

Ifølge Aftenposten er norske arbeidstagere de mest stressede i Europa. Stresset øker så mye at det går ut over effektiviteten.  – Mer humor på arbeidsplassen kan demme opp for stresset. Men jeg tror ikke norske bedriftsledere tør ta humor på alvor, sier dr. med og humordoktor Stein Tyrdal.  «Et humoristisk innfall i en ubehagelig situasjon kan dempe ubehaget i øyeblikket. Mange trivialiteter får de proporsjoner de rettmessig fortjener, fordi sansen for humor avslører deres urimelig oppblåste betydning,» skriver psykologen Sven Svebak i sin bok «Forlenger en god latter livet?». Varig stress fører til sykdom og belastningsskader, derfor er det viktig å snu den negative utviklingen, mener Stein Tyrdal. – Norsk næringsliv trenger sjefer som tar humor seriøst, bruker humor bevisst og legger forholdende til rette for passelige doser klovnestreker. Positiv bruk av positiv humor gir positiv balanse i regnskapet, uttaler Norges humordoktor, Stein Tyrdal. Arbeidsmiljø nr. 7 – 2005

Personvern og cookies