Høytlønte kvinner mest syke

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Sverige sliter fortsatt med et høyt sykefravær og nå viser det seg at det er kvinner med høy lønn og ansvarsfull jobb som har den aller største økningen i sykefraværet blant langtidssykmeldte.
En undersøkelse ved Karolinska Institutet viser at det handler om «flink pike»-syndromet, det vil si at det er kvinnenes egne krav til perfeksjonisme som i så stor grad går ut over helsa.

50 timers uker
Mellom 2000 og 2004 økte langtidssykefraværet, det vil si fravær mer enn tre måneder, med 326 prosent for kvinner som tjente over 25.000 kr pr måned. Blant kvinner med lavere lønn økte dette fraværet med 56 prosent i samme periode. For de fleste av disse kvinnene var diagnosen depresjon, utbrenthet og øvrige stressreaksjoner. Forskerne bak undersøkelsen peker på at det først og fremst er kvinner som stiller høye krav til seg selv som blir syke. De jobber for mye, mange har jobbet ekstremt mye over mange år, skriver Dagbladet.no. 33 prosent jobbet vanligvis over 50 timer i uka, mange har arbeidsuker på nærmere 80 timer.

Manglende likestilling
De er ofte for lite flinke til å slå i bordet og si i fra, og de kan ikke de uoffisielle spillereglene for å lykkes i karrieren, slik som taktikk og strategi. De retter i stedet kravene mot seg selv. Dessuten fører nye lederstiler og internasjonalisering til større krav om prestasjoner i det private næringslivet. Det viser seg også at kvinner som har hovedansvar for husholding og barn har dobbelt så stor risiko for å bli langtidssykmeldt som andre. Manglende likestilling i hjemmet slår hardt ut for disse kvinnene. I tillegg var det hele 40 prosent av de sykmeldte kvinnene i undersøkelsen som mente at de kunne komme tilbake til jobben om de fikk andre arbeidsoppgaver, og 31 prosent som mente det samme om de byttet arbeidsgiver. Arbeidsmiljø nr. 5-2005

Personvern og cookies