Høyre om for skattefri hjemme-PC

Tekst: Morten Dahl (2001)

Det første Per-Kristian Foss gjorde da han ble finansminister var å gjøre om Ap-regjeringens vedtak om å stoppe ordningen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av hjemme-PC.

Den nye finansministeren har dermed trolig gjort seg mektig populær hos alle arbeidstakere med hjemme-PC. Den såkalte hjemme-PC-ordningen ble satt i verk som et ledd i å øke IT-kompetansen i Norge.

 

Bygd opp IT-kompetansen

– Vi har sett at ordningen med lønnstrekk for hjemme-PC har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen hos de yrkesaktive, og ønsker derfor å videreføre skattefritaket, sier Foss i en kommentar.

Ordningen går i korthet ut på at arbeidstakeren skal kunne disponere hjemme-PC gjennom sin arbeidsgiver, og skal dermed kunne få skattereduksjon. Det er således lagt til rette for at kostnadene ved datautstyr kan trekkes av inntekten før skatt.

 

Skattebesparelse

Loven sier at utstyret er ”utlånt” fra arbeidsgiver, og ett trekk i bruttolønnen medfører en stor skattemessig besparelse for den ansatte. Skattereduksjonens størrelse avhenger av din bruttolønn. I år er marginalskatten på 35,8 prosent hvis tjener mindre enn 289.000 kroner i året, og 49,3 hvis du har høyere lønn.

Etter endt låneperiode på 36 måneder, kan utstyret overtas til såkalt ”markedsverdi”, som etter dagens skatteregler antas å være om lag 1000,- kroner.

 

Inn i regelverket

– Samtidig som vi viderefører skattefritaket, vil vi sørge for den formelle forankring av fritaket i regelverket, og den budsjettmessige inndekningen av det, sier Foss. Finansdepartementet, som i et brev av 16. oktober i år ba Skattedirektoratet om at praksisen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av ansattes hjemme-PC skulle stanses, vil nå vurdere behovet for en varig og mer formell regelfesting av dette fritaket.

Personvern og cookies