Høye tjener mer enn lave

(2003)
Tro det eller ei, men nå har forskere funnet ut at høye medarbeidere får større respekt og anseelse og tjener mer enn sine lavere kolleger.
Det er forskere ved University of Florida i USA som har undersøkt sammenhengen mellom høyde, lønn og status i jobben, skriver nettstedet HRnorge. Til forskernes egen forundring fant de at høyde har betydning for suksess i arbeidslivet, faktisk spiller høyde større rolle enn kjønn. De regnet ut at hver inch i høydeforskjell, det vil si 2,5 cm, utgjør nærmere 6.000 kr i årlig lønnsforskjell. Men forskerne har ingen god forklaring på hvorfor det er slik. Bortsett fra profesjonelle basketballspillere og noen få andre yrker, er det ingen jobber der høyden burde ha noe å si for innsatsen. Det eneste de kan tenke seg er at høye personer kanskje kan ha utviklet større selvtillit. Noe som jo kan være en god hjelp i lønnsforhandlinger.
Personvern og cookies