Høye dødstall i svensk skogbruk

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Hele 12 personer mistet livet i ulykker i forbindelse med skogsarbeid i Sverige i 2002, viser tall fra Arbetsmiljøverket. Flesteparten av de 12 var private skogeiere som arbeidet i egen skog. I det svenske industriskogbruket har ulykkestallet falt kraftig siden mekaniseringen skjøt fart på 70- og 80-tallet. En tilsvarende utvikling har man sett i Norge. Det viser seg at det ikke er motorsaga som er den største ulykkesårsaken, men situasjonen når trærne felles. Saga kan gi stygge sår, de er likevel svært sjelden dødelige. Får man derimot et tre over seg, er risikoen stor for at utgangen blir fatal. Svenskene er nå i gang med et prosjekt, Sikker skog, for å få ned de høye dødstallene.

Personvern og cookies