Høy trivsel blant sykehusansatte

Tekst: Kari Flaata Halling (2005)
Resultatene fra den første medarbeiderundersøkelsen i Helse Sør (som innbefatter sykehusene i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder) viser at medarbeiderne på de minste sykehusene er mest fornøyd med sitt arbeidsmiljø. Medarbeiderne i Blefjell sykehus (Rjukan, Notodden og Kongsberg) og Ringerike sykehus gir sitt arbeidsmiljø en høyre score enn gjennomsnittlig i Helse Sør.

Blefjell- og Ringerike sykehus har også høyeste svarprosent. Nesten 90% av de ansatte i Blefjell sykehus svarte på den store undersøkelsen som ble gjennomført i januar 2004. Undersøkelsen omfatter forhold som den enkeltes jobb, arbeidssted, nærmeste leder og det sosiale klimaet på arbeidsstedet. Medarbeiderne besvarte 50 forskjellige spørsmål. Medarbeiderne i Blefjell sykehus sier at de har meningsfylte jobber med positive utfordringer og at de opplever at ansvar- og rolleavklaringen er god. De opplever god støtte fra kollegaer. De mener de har fleksibel arbeidsplass, er dyktige til å løse problemer og tilrettelegger arbeidet effektivt. Medarbeiderne er mindre fornøyd med muligheten for å påvirke i beslutninger som er viktige for arbeidet. Mange opplever stor arbeidsbyrde, høyt arbeidstempo og at arbeidet hoper seg opp. Medarbeiderne etterlyser at lederne oppmuntrer mer, slik at de som medarbeidere skal kunne delta i viktige avgjørelser og kunne si sin mening. Lederne bør også bli bedre til å legge til rette for at medarbeiderne skal kunne utvikle sine ferdigheter, og lederne bør gi mer tilbakemeldinger til medarbeiderne. Det er stort jobbengasjement og de ansatte sier at de blir inspirert til å gjøre sitt beste i jobben. Selv om Blefjell sykehus har et godt resultat over gjennomsnittet, jobbes det for å bli bedre! Nå skal alle avdelingene i sykehuset jobbe systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet. I januar 2005 gjennomføres en ny undersøkelse. Dette er også viktig for pasientene. Forskning viser at ansatte som trives godt på jobben, gjør en bedre jobb for pasientene! Kilde: Medarbeiderundersøkelse i Helse Sør 2004. Arbeidsmiljø nr.1 – 2005

Personvern og cookies