Høy konsentrasjon av mangan hos sveisere

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

En undersøkelse gjort på et skipsverft utenfor St Petersburg viste at manganinnholdet i blodet til sveiserne var rundt 25 prosent høyere enn i kontrollgruppen. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og NorthWest Public Health Research Center (NWPHRC) i St. Petersburg har samarbeidet om dette prosjektet. Resultatet viser at sveisere og tidligere sveisere har høyere manganinnhold i blodet enn kontroll­gruppen. I alt 96 sveisere ble rekruttert fra en fabrikk som produserer tungt maskineri og et skipsverft utenfor St Petersburg. For å kunne inngå i undersøkelsen måtte arbeiderne ha jobbet som sveisere i minst ett år. I tillegg ble 27 tidligere sveisere testet.

Langtidslagres i kroppen
Studien er et ledd i en epidemiologisk studie hvor en ser på nervesystemet til sveisere. I denne studien ble blod, urin og lufteksponeringen målt. Undersøkelsen får fram sammenhengen mellom eksponeringen for mangan i arbeidet, målt i luften, og konsentrasjonen i de biologiske prøvene. Konsentrasjonen av mangan i blodet til sveiserne var rundt 25 prosent høyere enn i kontrollgruppen. Den var også høyere hos de tidligere sveiserne enn den var i kontrollgruppen. Det kan bety at mangan langtidslagres i kroppen.

Mangan og sveisere
I industrien benyttes mangan blant annet som tilsetting til stål for å bedre stålets egenskaper. Det benyttes også i sveiseelektroder og til legering i aluminiumindustrien. Når de arbeider, eksponeres sveisere for gasser og aerosoler, som består av en ­sammensatt blanding av partikler. I antall er sveisere den største gruppen arbeidere som eksponeres for mangan. Norge er en stor produsent av mangan. STAMI sitter på mye kunnskap om ­mangan og arbeidshelse, og har tidligere gjennomført studier i den norske industrien. Det er disse studiene som, blant annet, ligger til grunn for samarbeidet med NWPHRC i St. Petersburg.

Mangan
– Essensielt sporgrunnstoff som inngår i en rekke fysiologiske prosesser hos mennesker. – Tilsettes stål for å bedre stålets egen­skaper – Brukes i sveiseelektroder og til legering i aluminiumindustrien – Inhalasjon av mangan i høye konsentrasjoner kan føre til manganisme, en alvorlig nevrologisk sykdom som ligner på Parkinsons. I enkelte tilfeller kan eksponering for mangan også gi psykose. – Eksponering for mangan kan føre til andre lidelser som impotens og anemi (Kilde: STAMI)

Personvern og cookies