Hovedverneombudene organiserer seg

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Gruppa med hoved­verneombud som har arbeidet for å lage en landsdekkende organisasjon for hovedverneombud, har nå stiftet en lokal avdeling for Midt-Norge.
– Planen er en forening som omfatter hele landet, men det ligger fortsatt litt inn i fremtiden, sier Steinar Sørhaug, en av initiativtakerne til organiseringen og selv hovedverneombud (HVO) ved Nord-Trøndelag elektrisitetsverk.

Kompetanseforening
Den lokale avdelingen er nå registrert i Brønnøysund­regist­rene under navnet Kom­pe­tanse­forening for hoved­verne­ombud. – Vi fikk av en eller annen grunn ikke lov til å bruke betegnelsen forum, opplyser Sørhaug. Foreningen omfatter hovedverneombudene i Møre- og Trøndelagsfylkene. Nå står Bergens-området og Vestlandet for tur, og hvis alt går etter planen skal foreningen bli landsdekkende. – Formålet er å få mer oppmerksomhet om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene, særlig hva hovedverneombudene kan bidra med i den sammenheng, sier Sørhaug. Svært mange HVO jobber alene, de har behov for en felles møteplass med deling av erfaring og kompetanse. Verne­ombudene har inntil nå ikke hatt noen organisasjon i ryggen, slik de tillitsvalgte har. Et annet viktig punkt er å få hovedverneombudene mer med i samfunnsdebatten. De ønsker seg et tettere samarbeid med Arbeidstilsynet, og kan tenke seg å bli en høringsinstans i saker som omhandler HMS.

Vanskelig økonomi
Det er først og fremst hovedverneombud i større virksomheter som er med i foreningen foreløpig, de har blant annet større mulighet til å ta seg fri for å delta på møter. – Vi håper å få med HVO fra mindre virksomheter også, det er de som har størst behov for en slik forening. Økonomien er et kritisk punkt for foreningen. Interim­styret som ble stiftet for en tid siden, tok kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forespørsel om økonomisk støtte, men har ikke fått noen slik hjelp. Nå har de et teknisk samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret. Foreningen vil bli presentert på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i oktober.

Personvern og cookies