Hotell satser på seniorer

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Rica Hotel Gardermoen sorterer ikke bort søknader fra eldre arbeidssøkere. Ledelsen mener arbeidsplassen fungerer best med mangfold, og at de får noe ekstra på kjøpet med seniorene. Det er ikke minst Einar Torp et godt eksempel på.

Arbeidsglede og godt humør er viktig i jobben vår, mener administrerende direktør Thomas Wennberg, husøkonom Theresa Høiberg og vedlikeholdsansvarlig Einar Torp ved Rica Hotell Gardermoen.
Da hotellet skulle ansette ny vaktmester i fjor, eller vedlikeholdsansvarlig som tittelen lyder, falt valget på 50 år gamle Einar Torp. Han hadde de kvalifikasjonene og egenskap­ene som hotellet hadde bruk for. – Vi tror på mangfold og mener at mange ressurser og mye verdiskaping går tapt hvis en arbeidsplass bare satser på bestemte aldersgrupper, nasjonaliteter eller kjønn, sier administrerende direktør Thomas Wennberg. Han får full støtte av husøkonom Theresa Høiberg som også er hotellets HMS-ansvarlige og IA-kontakt. Hun opplyser at de 60 ansatte ved hotellet har et aldersspenn fra 20 til over 60 år. Hotellbransjen stiller spesielle krav til de ansatte, blant annet fleksibilitet og evne til samspill med andre. De som har valgt denne bransjen må være glade i å omgås mennesker. – Vi har bruk for både eldre og yngre, men flertallet av våre ansatte er unge, slik det er i denne bransjen. Derfor er det en forutsetning at de vi ansetter trives i et ungt miljø.

Arbeidsglede
Det gjør Einar Torp. Arbeidsglede og arbeidslyst preger mannen i en slik grad at han kan være vanskelig å få til å gå hjem, påstår direktøren. – Jeg liker å jobbe. Dessuten er det ikke noe moro å dra fra jobb hvis ikke alt er i orden, mener Torp. Som ansvarlig for alt vedlikehold og som brannvernleder på hotellet, føler han ansvaret. – Det er slike holdninger som gjør at eldre arbeidskraft burde være minst like attraktiv som yngre, mener Wennberg og Høiberg. De eldre har erfaring og stiller kanskje høyere krav til seg selv enn de unge. Selv om ledelsen er svært godt fornøyd med de yngre av sine ansatte også, har de erfart at de eldre som oftest er de mest stabile.

– Kunne vært trygdet
Torp hadde vært selvstendig næringsdriv­ende i 25 år da han fikk høre om den ledige stillingen på Rica Hotel. Etter en svært alvorlig bilulykke for seks år siden med blant annet to brudd i ryggen, ble jobben hans som håndverker og flislegger tung. Det var mange tunge løft av for eksempel sementsekker er og belastende arbeidsstillinger. – Legen ville uføretrygde meg. Jeg ble erklært 38 prosent invalid den gangen. Men det syntes jeg ikke var aktuelt, jeg fikk i stedet hjelp til å trene meg opp igjen. Dessuten fikk jeg støtte fra trygdekontoret til å ta mesterbrev. Jeg har aldri vært bedre i ryggen enn etter at jeg fikk denne jobben. Her får jeg masse variasjon, går blant annet mye, og det er sunt. Einar Torp tror at erfaringene han har fått ved å drive for seg selv, har hatt betydning for innstillingen hans til arbeidslivet. Han er ikke blitt vant til å skofte, som han kaller det, tre-dagers sykefravær har vært en uaktuell problemstilling, det ville bare gå ut over han selv. Den jobben han har nå, ønsker han å beholde så lenge han kan, og i hvert fall til pensjonsalderen.

Lavt sykefravær
Hotellet var tidlig ute med å skaffe seg en IA-avtale, det har de hatt siden 2001. Etter å ha ligget svært høyt på sykefraværsstatistikken, har de ansatte nå et usedvanlig lavt fravær. I tredje kvartal 2003 var sykefraværet 18 prosent, i samme kvartal i fjor lå det på utrolige 2,6 prosent. HMS-ansvarlige Theresa Høiberg forsikrer at det fortsatt er lov til å være syk. Årsaken til nedgangen tror hun er sammensatt, blant annet har ledelsen tatt fatt i hotellets handlingsplaner. Nå legges det stor vekt på hvordan de ansatte selv ønsker å ha det. Det jobbes også mye med ergonomiske forhold og det psykososiale arbeidsmiljøet ved hotellet. – Tro likevel ikke at vi er kommet i mål, vi har fortsatt masse områder som vi kan forbedre. Godt arbeidsmiljø er også en god måte å trekke til seg riktig arbeidskraft på, sier direktør Thomas Wennberg mens han kikker bort på Einar Torp.

Personvern og cookies