Hotell- og restaurant inn i Fellesforbundet

Tekst:  Turid Børtnes  (2007)
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet og Fellesforbundet kommer til å slå seg sammen.
Fellesforbundet har allerede sagt ja, og forbundsstyret i Hotell- og restaurant venter en endelig avgjørelse på lands­møtet i mai. – Vi vil skape en mer slagkraftig organisasjon som kan bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og skape grunnlag for en høyere organisasjonsprosent, sier Jens-Petter Hagen, informasjonsansvarlig i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF).

Makt og innflytelse
– Landsmøtet for fire år siden ba forbundsstyret undersøke muligheten for samarbeid med andre organisasjoner. Det ble lagt planer for et omfattende service- og samferdselsforbund sammen med seks andre LO-forbund og et fra YS. Men disse planene strandet i fjor. Deretter ble flere muligheter vurdert, før forbundsstyret vårt kom til at det var Fellesforbundet som kunne gi oss den beste organisasjonsmessige forankringen inn i fremtiden. Fellesforbundet har kompetanse og innflyt­else, og kan utvilsomt gi oss et stort løft fremover, sier Hagen. HRAF kommer til å beholde sitt lokale apparat og sin identitet som en samlende organisasjon for ansatte innen hotell, restaurant og reiseliv. Rent praktisk vil forbundet fungere som en egen seksjon i Fellesforbundet. Seksjonen blir Fellesforbundets tredje største etter Jern og Metall og Bygningsarbeiderne. Fusjonen medfører at Fellesforbundets kvinneandel dobles. – Det blir en utfordring, vi har en helt annen kultur, blant annet 120 forskjellige nasjonaliteter som medlemmer. Men dette kommer til å gå bra. Fellesforbundet har ønsket oss velkommen, det er helt avgjør­ende, understreker Jens-Petter Hagen.

Personvern og cookies