Hotell og Restaurant + Fellesforbundet = sant

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Et enstemmig landsmøte i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) har sagt ja til å slå seg sammen med Fellesforbundet. 
– Bakgrunnen for sammenslåingen er et ønske om en mer slagkraftig organisasjon, sier Jens-Petter Hagen, informasjonsansvarlig i HRAF. Forbundet har brukt mye tid på å informere medlemmene om avtalen og har tydeligvis nådd frem, vedtaket ble gjort til stående applaus tre ganger, i følge Hagen.

Applaus
Fellesforbundet har tidligere sagt ja til sammenslåingen, noe som var en forutsetning for at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet skulle arbeide videre med av­talen. Kjell Bjørndalen, Fellesforbundets leder, fikk også mye applaus da han ønsket HRAF-medlemmene velkommen i for­ bundet. Eli Ljunggren, tidligere leder i HRAF, er nå valgt som forbundssekretær i Fellesforbundet. Hotell, Restaurant og Reiseliv, som de skal kalles, skal fungere som en egen seksjon i forbundet. Det vil bli den tredje største seksjonen etter Jern og Metall og Bygningsarbeiderne. Avdelingene i HRAF skal opprettholdes, men de kan slås sammen med avdelinger i Fellesforbundet hvis de ønsker det.

Store fordeler
Sammenslåingen byr på mange fordeler og en del utfordringer. Ved å gå sammen med en stor organisasjon med kompetanse og innflytelse vil HRAF kunne oppnå mer og bedre service overfor medlemmene, en større profesjonalisering av egen virksomhet og bedre lønns- og arbeidsforhold for medlemmene i tillegg til å skape et bedre grunnlag for økt medlemsvekst og høyere organisasjonsprosent. Det er store kulturelle forskjeller på de to organisasjonene. HRAF har 120 forskjellige nasjonaliteter som medlemmer og i og med fusjonen vil Fellesforbundets kvinneandel dobles. Den formelle sammenslåingen skjer 1. juni. I den forbindelse kommer Hotell, Restaurant og Reiseliv til å flytte inn i Fellesforbundets store bygg på Lilletorget i Oslo sentrum, et lite steinkast fra der de holder til nå.

Personvern og cookies