Hørselsvern for sandblåsere

Tekst:  Turid Børtnes (2001)

Endelig hørselsvern for sandblåsere

Personer som arbeider med sandblåsing og ultratrykk vannblåsing er svært utsatt for høye støynivåer uten at det har vært tilstrekkelig verneutstyr på markedet. Men etter flere års utviklingsarbeid er det nå laget verneutstyr som det er meningen å sette i produksjon til sommeren.

– Sand- og vannblåsing medfører så høye støynivåer at svært mange av arbeidstakerne får hørselsskader, opplyser Halvor Erikstein, yrkeshygieniker i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). Han hadde en prototyp for verneutstyr klar for to år siden da han arbeidet som yrkeshygieniker i Amoco, men store problemer med finansieringen av prosjektet har ført til at det er blitt kraftig forsinket.

 

Tungt å skaffe penger

Både Erikstein og Martin Wilter, daglig leder i designfirmaet Form Kommunikasjon som har utviklet prosjektet videre, bekrefter at det har vært svært tungt å skaffe tilstrekkelig midler til å sluttføre utviklingsarbeidet.

– Det er ingen uenighet innen bransjen om at dette er et forsømt område, likevel har oljeindustrien vist liten vilje til å støtte prosjektet økonomisk. Dette er ansvarsfraskrivelse, mener Erikstein.

Tall som ble lagt fram på en konferanse sist høst viste at over 70 prosent av en gruppe på 90 overflatearbeidere i oljeselskapet Philips hadde hørselskader av en så alvorlig grad at de var meldepliktige til Arbeidstilsynet.

– Vi får jevnlig bekreftet at det er et enormt behov for skikkelig støybeskyttelse for denne arbeidsgruppen, sier Wilter. Han får stadige henvendelser om verneutstyret som er under utprøving.

 

Høyt støynivå

– Målinger viser at støynivået i den vernehetten som er mest benyttet ligger på 95 – 110 dBA for sandblåsing, og 110 – 130 dBA for ultrahøytrykk vannblåsing, opplyser Erikstein. Disse vernehettene gir svært begrensede muligheter for bruk av hørselsvern. Ved sandblåsing er det bare mulig å benytte ørepropper, noe som ikke gir tilstrekkelig demping. Dessuten er det ikke mulig å benytte hjelm ved bruk av hettene.

– Den prototypen som nå er laget ble grundig testet i sommer. Nå skal det lages en modifisert prototype som skal testes videre blant annet på materialer, opplyser Wilter. Det skal da lages så mange at de kan sendes til alle samarbeidspartnere for utprøving i praktisk arbeid. Når brukerne er fornøyd med utstyret skal den CE-godkjennes før den settes i produksjon. Det skal etter planen skje til sommeren.

Personvern og cookies