Hodeskader

(2006)

Hodeskader er noen av de mest alvorlige arbeidsskadene som forekommer. De er også relativt vanlige. Ifølge Arbeidstilsynets statistikker ble det mellom 1998 og 2004 registrert omkring 55.000 arbeidskader i hode eller nakke. Heldigvis viser statistikken at det blir stadig færre. 8700 hode- og nakkeskader i 1998 var i 2004 redusert til om lag 5900 skader. Støt eller treff av en gjenstand var den mest vanlige årsaken. Omkring en fjerdedel av alle registrerte arbeidsskader i 2004 var tilknyttet hode og nakke. I underkant av 40 prosent av disse kom på øyne, ører og tenner. Om lag 10 prosent var skader på ansiktet og i underkant av 20 prosent var skader på nakke og hals. Det betyr at omkring 2000 skader var på andre deler av hodet det året, ulykker hvor vi kan anta at en vernehjelm ville vært til stor hjelp. Arbeidstilsynet vet ikke om manglende bruk av hodevern eller bruk av feil eller defekt hodevern har vært medvirkende årsak til de registrerte skadene, men, som de skriver, «Det må likevel kunne antas at ved bruk av riktig verneutstyr ville mange av hodeskadene kunne vært unngått eller blitt mindre alvorlige.»

Personvern og cookies