Hobbyelektrikeren – en trussel

(2007)

Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brann- og elsikkerheten i norske boliger. Forbrukerne må utvetydig informeres om at kun registrerte installasjonsvirksomheter kan montere elektrisk materiell inn i faste elektriske installasjoner. Informasjonen skal gis på forhånd, før kjøpet gjøres. I salgslokalene skal informasjonen om hvilke begrensinger som gjelder, gis på en tydelig og synlig måte på. Ved annonsering i tidskrifter m.v. skal det tydelig framgå at installering kun må gjøres av godkjent installasjonsvirksomhet. En ny forskrift om dette trådte i kraft 1. juli i år, men bransjen ble gitt et halvt års overgangstid for å tilpasse seg den nye forskriften. Fra 1. januar utløper overgangsperioden. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vil nå sjekke at bransjen etterlever forskriften.

Personvern og cookies