HMS-tenkning ved skolemøblering

(2010)

Da Bærum Kommune skulle innrede skolen på Storøya Grendesenter, inngikk kommunen et samarbeid med Kinnarps. Målet var miljøvennlige materialer, og fleksible løsninger.
– Det ble stilt krav til at møblene skulle være miljøvennlige og ikke innholde helseskadelige stoffer, forteller Helge Jørgensen, som er brukerkontakt for grendesenteret. Brukernes ønsker for den nye skolen har også blitt sterkt vektlagt i prosessen.
Skolen har en åpen løsning i elevarealet, noe som stiller strenge krav til akustikk. Møblene i det åpne landskapet har en viktig oppgave med å bidra til å holde lydnivået i rommet nede.
Det er også viktig at møblene er solide, og tåler røff behandling fra energiske skolebarn.
– Vi valgte stoler som kan heves og senkes slik at elevene er sikret god sittekomfort , i tillegg har de holdbar beskyttelse under stolene for å skåne gulvet, forteller interiør-arkitekt Lin Ankile Susegg. Det ble valgt pulter med helsveiset understell, slik at de tåler å bli sittet og skjøvet rundt på.

Personvern og cookies