HMS-rådgiverskolen – videreutdanning for deg som vil jobbe med HMS og arbeidsmiljø

Personer som sitter rundt et bord og snakker

Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for å få effektive, motiverte, produktive og fornøyde medarbeidere. Arbeidstakere som trives på arbeidsplassen og opplever arbeidsforholdene som gode, vil som regel bli værende lenger og være mer lojale mot arbeidsgiveren sin. Det er med andre ord gode grunner til at du som arbeidsgiver skal investere i systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidsmiljøsenteret tilbyr videreutdanningskurs i HMS-arbeid. Kurset passer for alle som ønsker å ha arbeidsmiljøarbeid som hele eller en betydelig del av sin arbeidshverdag.

Datoer for gjennomføring av HMS-rådgiverskolen finner du her.

For deg som ønsker å jobbe med HMS-relaterte oppgaver

Enten du er hovedverneombud, personalrådgiver med HMS-oppgaver, leder eller du ønsker deg flere HMS-relaterte oppgaver i fremtiden, vil du ha nytte av opplegget på HMS-rådgiverskolen. Kurset gir en omfattende innføring i arbeidsmiljøfaget. Du vil få gode verktøy for å utøve godt HMS-arbeid, og et solid grunnlag for å jobbe videre med å utvikle og kontinuerlig forbedre et forsvarlig arbeidsmiljø i din virksomhet.

For et størst mulig utbytte av opplæringen anbefaler vi at du har grunnleggende kunnskaper om HMS på arbeidsplassen og noe erfaring med arbeidsmiljøarbeid fra tidligere. Dette vil gjøre det enklere å sette det du lærer i system. Du vil også ha egne erfaringer som du kan knytte opp mot stoffet vi går gjennom og dele med de andre kursdeltakerne.

Vi arrangere også kurs i rolleforståelse for hovedverneombud og grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Se våre kurs for hovedverneombud her og verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg her.

Få solid kompetanse innen HMS og arbeidsmiljø

I løpet av til sammen tre kursuker vil vi gå gjennom sentrale utfordringer relatert til arbeidsmiljø, og knytte dette opp mot bestemmelser i arbeidsmiljøregelverket. Ved fullført opplæring vil du ha solide kunnskaper innen arbeismiljøarbeid og kan håndtere ulike utfordringer du møter på i HMS-arbeidet. Blant annet vil vi ta for oss:

  • Rammene omkring arbeidsmiljøarbeidet – lov og forskrifter
  • Roller, ansvar, oppgaver og plikter
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

Like viktig er det imidlertid at du lærer å fungere godt som rådgiver og koordinator, og får en forståelse for når du kan og burde hente inn ekstern kompetanse og ressurser.

Kursopplegget inneholder en kombinasjon av kunnskapsformidling, dialog, erfaringsutveksling og gruppeoppgaver. Mellom hver kursuke vil det være et opphold der deltakerne får hjemmeoppgaver relatert til virksomheten de jobber i. Dermed vil ikke bare den ansatte som sendes på kurs få et utbytte av kurset – det vil også være nyttig for virksomheten kursdeltakeren jobber i selv før kurset er fullført.

Det er god økonomi i å investere i arbeidsmiljøet

I en hektisk arbeidshverdag ser vi ofte at det systematiske arbeidet med å ivareta arbeidsmiljøet nedprioriteres. Som nevnt innledningsvis er det imidlertid god økonomi i å sørge for et godt arbeidsmiljø, fordi gode arbeidsforhold som regel vil være en forutsetning for å opprettholde effektivitet og produktivitet over tid.

De fleste arbeidsgivere prioriterer å kurse arbeidstakere i sine spesialfelt. På samme måte trenger ansatte med arbeidsoppgaver knyttet til HMS og arbeidsmiljø å få muligheten til å oppdatere og videreutvikle sin kompetanse. Kunnskapen de tar med seg vil komme hele bedriften til gode – både rent økonomisk og med tanke på trivsel på arbeidsplassen.

Ønsker du å melde deg på kurs?

Våren 2022 arrangeres HMS-rådgiverskolen som et heldigitalt kurs.

Du melder deg på HMS-rådgiverskolen ved å fylle inn påmeldingsskjemaet på ønsket kurs her. Her ser du også datoer for kursopplegg og pris for deltakelse. Dersom det er ønskelig kan kurset også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no, så sender vi deg et tilbud.

Personvern og cookies