HMS-rådgiverskolen i full gang

(2004)
Målsettingen for rådgiverskolen er formulert slik:
HMS-rådgiverskolen, som er en videreføring av NHOs vernelederskole, fortsetter med nye kurs i høst. Den ble gjennomført for første gang i 2003 og fulgt opp med et nytt kull deltakere våren 2004. Sikkerhetsrådgiver Kjell Østby i Arbeidsmiljøsenteret, som har ansvar for opplegget, er svært fornøyd med både deltakere og foredragsholdere på høstens kurs. NHOs vernelederskole ble arrangert av Arbeidsmiljøsenteret i perioden 1989-2002. Den har vært svært populær blant HMS-ansvarlige i norsk næringsliv. Etter fullført utdannelse vil deltakeren ha tilstrekkelige kunnskaper i helse, miljø og sikkerhet til å kunne: Fungere som rådgiver, koordinator og sakkyndig Kartlegge, analysere og foreslå løsninger HMS-rådgiverskolen går over tre uker, med ukesamlinger. Periodene mellom samlingene brukes til å løse arbeidsoppgaver i egen virksomhet. Det blir arrangert en skole hvert år med oppstart tidlig i høstsemesteret. Rådgiverskolen våren 2004 var et ekstraordinært tiltak. Årets skole er allerede i gang, den startet 23. august og vil først være avsluttet 26. november etter tre samlinger. For nærmere opplysninger: Kjell Østby Arbeidsmiljøsenteret Postboks 9326 Grønland 0135 OSLO Tlf. 22 05 78 09 – 91 55 78 33 kjell@arbeidsmiljo.no www.arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies