HMS-Rådgiverskolen 2005

(2005)
Arbeidsmiljøsenteret har i løpet av 2004 utdannet til sammen 25 personer som HMS-rådgivere.
Deltakerne på HMS-Rådgiverskolen kommer fra hele Norge og de fleste bransjer er representert. Nytt i år er at det ser ut til at offentlige etater og kommuner ønsker å legge større vekt på et godt arbeidsmiljø og prioritere arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Politidirektoratet og Politihøgskolen har med bistand fra Arbeidsmiljøsenteret utviklet et opplæringstilbud som gir 15 studiepoeng med tittel «Utdanning i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)» ved Politihøgskolen. Denne HMS-utdanningen vil være et prioritert område for politi- og lensmannsetaten de kommende årene og vil bli en sentral del av lederutdanningen der. Arbeidsmiljøsenteret og Politihøgskolen er i dag i samtaler om et opplegg der HMS-Rådgiverskolen kan gjennomføres som et samarbeid og gi deltakerne vekttall. Dette vil bli avklart i løpet av kort tid. HMS-Rådgiverskolen 2005 vil bli arrangert høsten 2005, i ukene 38 – 43 – 47. Nærmere opplysninger: Kjell Østby Sikkerhetsrådgiver Arbeidsmiljøsenteret Besøksadresse: Storgt. 32, 3. etg, Guneriusbygget Postboks 9326 Grønland 0135 OSLO Tlf: 22 05 78 09 – 91 55 78 33 Faks: 22 05 78 39 e-post: kjell@arbeidsmiljo.no WEB: www.arbeidsmiljo.no Arbeidsmiljø nr. 1 – 2005
Personvern og cookies