HMS-rådgiverskolen

Tekst: Grethe Ettung  (2006)
Atten deltakere gjennomførte nylig HMS-rådgiverskolen i regi av Arbeidsmiljøsenteret.
Tre samlinger, hver på fem dager, gir deltakerne en grunnutdanning innen helse, miljø og sikkerhet. Den nye arbeidsmiljøloven, hvordan bygge opp og vedlikeholde HMS-systemer, konflikthåndtering, risikovurdering og ulykkesgranskning er noen av temaene som vektlegges. – Arbeidsformen er en kombinasjon av faktalæring og prosesslæring, opplyser leder for HMS-rådgiverskolen, seniorkonsulent Geir Stave. Deltakernes egne erfaringer og opp­levelser utgjør også en viktig del av opplæringen. I tillegg får de en unik mulighet til å knytte kontakter og etablere verdifulle nettverk.
Personvern og cookies