HMS-pris til anleggsbedrift

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Bedriften AF Spesialprosjekt er tildelt Alna HMS-senters arbeidsmiljøpris for år 2000. Bedriften, som arbeider innenfor anleggsbransjen, har fått prisen for sin innsats i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

I begrunnelsen for prisen legges det vekt på at årets vinner har tatt HMS-arbeidet på alvor, helt fra toppledelsen og videre nedover i organisasjonen. Ledelsens ansvar og rolle i dette arbeidet fremheves spesielt, og at det ikke bare gjelder ord, men særlig handling.

Grundig oppfølging

Bedriften får ros for en svært grundig oppfølging og analyse av uønskede hendelser på anleggene, enten det dreier seg om ulykker, småskader eller nestenulykker.

Særlig fremheves behandlingen av uønskede hendelser som ikke fører til skader på materiell eller person. I slike tilfeller blir saken behandlet av en gruppe bestående av administrerende direktør, HMS-ledere, anleggsleder og verneombud som analyserer hva som kunne ha skjedd, hvilket skadepotensial hendelsen hadde, og tilsvarende. Saken diskuteres også i arbeidsmiljøutvalget.

Dette bevirker til at bedriften lærer av hendelsen, og forebygger at noe lignende skjer igjen.

Aktivt samarbeid

AF Spesialprosjekt samarbeider aktivt med sin bedriftshelse-partner og lager blant annet handlingsplaner for HMS hvert år. Handlingsplanene omfatter hvilke HMS-oppgaver lederne på de forskjellige nivå har ansvar for.

Trivselskartlegging med oppfølging og gjennomføring av tiltak ble gjennomført i fjor. Anleggsbedriften har også sørget for å få kartlagt oljetåke og oljedamp og fått foretatt støv og gassmålinger i tunnel. Produktdatablad på flere store anlegg er gjennomgått.

Prisen deles ut på grunnlag av flere kriterier, AF Spesialprosjekt har klart å fylle alle, sier bedriftsrådgiver Gunnlaug Strønen i Alna HMS-senter. Det er ikke hvert år senteret klarer å finne en verdig kandidat, i fjor ble det ikke delt ut noen pris.

Personvern og cookies