HMS-pris i Fredrikstad

(2001)

Fredrikstad vann, avløp og renovasjon (FREVAR) ble tildelt kommunens første HMS-pris.

Arbeidsmiljøutvalget i Fredrikstad kommune satte som krav at syv av ti kriterier måtte innfris for å kunne bli tildelt HMS-prisen. Blant de 6 kandidatene som var foreslått, var det kun FREVAR som oppfylte samtlige kriterier. Valget var derfor ikke spesielt vanskelig.

Kriteriene:

Følgende kriterier ble lagt til grunn for tildeling HMS-prisen:

Virksomheten må dokumentere:

  • at det holdes regelmessige møter i HMS-gruppa
  • at virksomheten har konkrete og målbare HMS-mål
  • at det er gjennomført HMS-runder og holdt idè-myldring
  • at avviksbehandling fungerer
  • aktivitet for å forebygge i skader/ulykker
  • at medarbeidersamtaler gjennomføres
  • tiltak for å verne det ytre miljø
  • en tidfestet handlingsplan for konkrete tiltak
  • tiltak som gir godt sosialt miljø på arbeidsplassen
  • at leder og verneombud har grunnopplæring i arbeidsmiljø

 

FREVAR mottok en bronsestatue av Kitty Anker Møller, laget av kunstneren Birthe Marie Løveid, som håndfast bevis på utmerkelsen.

Personvern og cookies