HMS-opplæring i Ukraina

(2007)
– Aker Kværner Stord krever at innleide, utenlandske arbeidere skal gjennomgå et HMS-kurs og sertifiseres på «varme arbeider» før de begynner å jobbe på anleggene, sier sikkerhetsrådgiver Kjell Østby i Arbeidsmiljøsenteret.
Han har nylig vært i Ukrainas hovedstad Kiev og holdt forannevnte kurs for sveisere og rørleggere. – Dette er obligatorisk opplæring for ansatte i tilsvarende yrker i Norge, og Aker Kværner setter de samme krav for innleid arbeidskraft fra utlandet. Selskapet har kontrakt med Ferrospes AS som leier ut 50 ukrainere, og disse vil rotere i jobbene. Dette er andre gang vi kjører denne type kurs for Ferrospes, forteller Østby.

Panser til tanks
Kurset ble gjennomført på et institutt hvor det tidligere ble utviklet panserplater til sovjetiske tanks. Den gang var det 6.000 ansatte på instituttet; nå er det noen få hundre. Kjell Østby forteller at kursene blir holdt på engelsk med ukrainsk tolk. – Det er alltid noen som lurer på hensikten med å gjennomgå slik opplæring, og da forteller jeg dem at målet er å sikre at de alltid kommer hele og pene hjem til familien etter at de har jobbet utenlands. De får dessuten ytterligere opplæring på arbeidsplassen sin i Norge, slik at vårt kurs blir som en grunnopplæring å regne, forteller Østby.

Personvern og cookies