HMS-opplæring i transportbransjen

Tekst:  Turid Børtnes (2005)
Fire arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i transportbransjen har gått sammen og utarbeidet materiell spesielt tilpasset bransjen for bruk på kurs i arbeidsmiljøopplæring.
Materiellet er nettbasert og spesielt beregnet på 40-timers grunnkurs for opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Det kan benyttes vederlagsfritt på alle kurs og ligger tilgjengelig ute på nettet. Kopiering er tillatt under forutsetning av at materiellet skal brukes i kurssammenheng. I tillegg er det også laget en kursveiledning, beregnet på dem som skal holde kurs. Kursmateriellet forutsetter et prosessorientert opplegg der kursdeltakerne deltar aktivt. De skal bidra med egne eksempler og tanker tilpasset de temaene kurset tar opp. Det er Transportbedriftenes Landsforening, Logistikk- og transportindustriens Landsforening, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet som har samarbeidet om å lage materiellet som er utarbeidet av Knut Oscar Gilje. Arbeidet er finansiert med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond.
Personvern og cookies