HMS-lunsj for alle

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Oppmuntrende og rosende ord sammen med en velsmakende lunsj fikk så godt som alle kontraktører og deres ansatte til å møte til den månedlige HMS-lunsjen 1. september. Det var midt i arbeidstiden, men alle tok seg tid selv om de var timelønte. De var også spente på hvem som var blitt kåret til månedens HMS-bedrift. Seierherrene denne gang var de ansatte hos bedriften Grytnes.
Trond Gulichsen, som overrakte prisen på vegne av SU4-prosjektet la vekt på Grytnes evne til å holde engasjementet oppe når det gjelder HMS, særlig har de vært flinke til å innrapportere uønskede hendelser. Engasjementet har de beholdt selv om de nå er i avslutningsfasen, og de har også vært dyktige til å overføre disse holdningene til sine underentreprenører. HMS-koordinator Sivert Rønninghaug forteller at slike lunsjer er blitt arrangert gjennom hele anleggsperioden, som en vesentlig del av arbeidet med å skape en felles sikkerhetskultur blant alle som arbeider på anlegget.

Risikoutsatt
Fortsatt er det en del arbeider som skal gjøres før anlegget er ferdig et stykke ut på nyåret. Prosjektdirektør Ellen Stange opplyser at flere risikoutsatte arbeidsoperasjoner gjenstår, blant annet å koble til det siste nye gassrenseanlegget mens det gamle er i drift. I tillegg blir det tunge innlastningsoperasjoner i forbindelse med ny likerettergruppe og riving av deler av den gamle anodemontasjen. Hun er opptatt av at den gode sikkerhetskulturen blir videreført, særlig nå i avslutningsfasen. Både tidsplan og budsjett har holdt for gigantutbyggingen. Det viste seg derimot underveis at HMS-avdelingen måtte styrke bemanningen betraktelig. Noe av den største utfordringen har vært at det har vært full produksjon hele tiden og at det har vært så mange aktører i gang på samme tid. Stange tror det har hatt betydning for det vellykkede resultatet så langt at Hydro selv har vært ansvarlig for prosjektet, det har skapt ryddige forhold mellom kunde og leverandører.

Personvern og cookies