HMS-ledere på skolebenken

Tekst:  Turid Børtnes (2006)
18 deltakere er nå i gang med grunnutdanning innen helse, miljø og sikkerhet på HMS – rådgiverskolen i regi av Arbeidsmiljøsenteret.
Dette utdanningstilbudet er en videreutvikling av tidligere NHOs Vernelederskole og har i stor grad samme målgruppe som før. – Men i og med ny arbeidsmiljølov er det blitt visse forandringer som får konsekvenser for bruk av begreper når det gjelder personale som skal ta vare på arbeidsmiljøet i en bedrift, opplyser leder for HMS-rådgiverskolen, seniorkonsulent Geir Stave. I den nye loven har paragraf 3.3 overtatt for paragraf 30 i den tidligere loven, det innebærer at begrepet verne- og helsepersonale er faset ut og erstattet med begrepet bedriftshelsetjeneste. Det er dermed ingen bestemmelse i loven som sier at bedrifter skal ha verne- og helsepersonale ved virksomheten når det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av arbeidsmiljøet eller helsekontroll av arbeidstakerne, dette er ivaretatt gjennom ny paragraf 3.3 om bedriftshelsetjeneste. – Siden svært mange virksomheter likevel har eget vernepersonell, blir det en utfordring for denne yrkesgruppen å etablere en praksis på egen bedrift som gir rett til å opptre på en fri og uavhengig måte i arbeidsmiljøspørsmål. Dette er ikke lenger presisert spesielt i loven slik som i tidligere lov. – Det er derfor særlig viktig for personell som skal fylle disse funksjonene at de får tilført nødvendig kompetanse og kan etablere et eget nettverk med andre HMS-rådgivere, sier Geir Stave. Han har registrert at denne typen rådgiverstillinger er i ferd med å bli profesjonalisert, spesielt i større bedrifter. HMS-rådgiverskolen gir foruten god kompetanse innenfor en rekke fag innenfor HMS også mulighet til å knytte kontakter og etablere et faglig nettverk.
Personvern og cookies