HMS-kurs – en jungel av tilbud

Av Turid Børtnes (2009)

For de fleste i arbeidslivet er tid penger, det later det til at kursarrangørene også mener. Arbeidstilsynets krav om 40 timer obligatorisk opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er kraftig krympet hos de fleste kurstilbyderne.

Kurs på en til to timer

Enda mer effektiv har krympeprosessen vært hos dem som tilbyr lovpålagte HMS-kurs for bedriftsledere. – Dette kurset kan gjennomføres og bestås på en til to timer mot normalt 7,5 timer, reklamerer en av tilbyderne. Kurs­arrangørene er til gjengjeld rause når det gjelder vitnemål, på hvilket som helst tidspunkt kan kursdeltakeren gjennomføre sluttprøven for kurset og få diplom for bestått HMS-kurs. Timeprisen er også raus sett fra arrangørenes ståsted, kr 3990,- må hver deltaker ut med for et kurs som skal ta fra en til to timer. Dette er et nettbasert kurs i likhet med de fleste andre «kurs-light» innen HMS.

På danskebåten

Men for den som leter litt, er det mange seriøse arrangører å velge mellom, noen av dem til halvparten av prisen nevnt ovenfor og med et omfattende og solid program, for eksempel for ledere i barnehager. Noen tilbyr også kurs på danskebåten. Det er nok langt mer seriøst enn det kan se ut til ved første øyekast. Det er landbrukets HMS-skole som er arrangør, og kurset avsluttes blant annet med en praktisk gjennomgang av HMS på et gårdsbruk. De fleste kursene som er kortere enn 40 timer, arrangeres som en kombinasjon av vanlig og nettbasert undervisning. Svært mange av kursene som ligger på nettet, er bransjerettede, arrangert av bransjeorganisasjonene i arbeidslivet eller andre organisasjoner.

Kan avtales

Arbeidstilsynet har åpnet for at de lovpålagte 40-timerskursene kan avvikles uten at det er nødvendig å sitte på skolebenken i minst fem dager. Det er arbeidsgiver og arbeidstakerne i den enkelte virksomhet som kan avtale en kortere opplæringstid enn 40 timer, eller de må rette seg etter den avtalen som eventuelt er gjort mellom partenes organisasjoner. Men blir ikke arbeids­takere og arbeids­giver enige, gjelder kravet om kurs på 40 timer fullt ut.

– Innholdet avgjør

Petter Wildhagen, leder for opplæringsavdelingen i Arbeidsmiljøsenteret, er betenkt over utviklingen. Det er ikke antallet timer han er opptatt av, det blir å starte i den gale enden, men innholdet i kurset. – Vi bør først bli enige om hva kurset skal inneholde. Så får vi finne ut hvor lang tid vi trenger. Hensikten med et slikt kurs er at det skal føre til økt miljøaktivitet og utvikling i virksomheten. Det skal blant annet gi en innføring i hva et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelt og hvordan ledelsen, tillitsvalgte og verneombud kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. – Dessuten spiller læringsprinsippene en viktig rolle. Kursinnholdet skal fremstilles på en slik måte at det fenger deltakerne, det bør bygge på dialog, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes egne erfaringer.

Personvern og cookies