HMS i det internasjonale arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Arbeidsmiljøsenteret setter søke­lyset på HMS i det internasjonale arbeidslivet i høst. Vi arrangerer to seminarer om temaet, i Bergen 21. november og i Oslo 3. desember.
Helse, miljø og sikkerhet oppfattes ikke på samme måte som i Norge over resten av kloden. – Nå kan norske bedrifter og deres ansatte få hjelp til å takle utfordringene, blant annet se nærmere på HMS-konsekvensene av det grenseoverskridende arbeidslivet, opplyser fagkonsulent Tina Åsgård (bildet) i Arbeidsmiljøsenteret.
Arbeidslivet blir stadig mer internasjonalt, norske bedrifter etablerer seg i andre land og arbeidsinnvandringen har økt i betydelig grad. Kulturelle og språklige forskjeller skaper nye utfordringer, blant annet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. På seminarene skal foredragsholderne se nærmere på norske virksomheters HMS-praksis i utlandet, HMS-konsekvenser av økt arbeidsinnvandring og arbeidsmiljøarbeid i virksomheter med utenlandsk arbeidskraft. Jon Rogstad, postdoktor ved Universitetet i Oslo, vil se på lederens rolle i det flerkulturelle arbeidsmiljøet og inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Senioringeniør Geir Golden Sæther i Statoil har sine erfaringer fra et samarbeid på et raffineri i Venezuela, hvor norske ingeniører og teknikere arbeider sammen med kolleger fra blant annet Frankrike og vertslandet. Bygg- og anleggsbransjen har en svært stor andel av arbeidsinnvandrerne i Norge, hvilken betydning det får for miljø og sikkerhet i en såpass ulykkesutsatt bransje, skal Fafo-forsker Anne Mette Ødegård belyse. Advokatfullmektig Else Leona McClimans vil komme med smakebiter fra boken «Internasjonal arbeidsrett» som setter fokus på EUs tjenestedirektiv.
Personvern og cookies