HMS-butikken – alt du trenger for en trygg arbeidshverdag

Bilde av livredningsbøyle på en kai

Arbeidsmiljøsenteret er en ideell organisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Vi arrangerer kurs og konferanser som er åpne for alle. Vi tilpasser også opplæringsprogrammer etter virksomheters behov og gjennomfører bedriftsintern opplæring. Vi tilbyr rådgivning og veiledning. Vi leder også ulike prosesser ute i virksomhetene så som kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering, arbeidsmiljøutvikling, konfliktforebygging, konflikthåndtering m.m. 

I tillegg til dette driver vi  HMS-butikken. Dette er en nettbutikk der du finner alt du trenger for å drive bedriften din på en trygg og sikker måte, samtidig som du oppfyller gjeldende krav og regelverk din bedrift må forholde seg til. 

Alle typer skilt til arbeidsplassen 

I HMS-butikken finner du et enormt utvalg skilt til arbeidsplassen. Alt fra trafikkskilt, rømningsveiskilt, varsel-/fareskilt, førstehjelpsskilt til maritime skilt

Arbeidsplassforskriften som omtaler utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler, omtaler skilting og merking i kapittel 5. Den stiller blant annet krav til farger og utforming, og våre produkter dekker alle krav nedfelt i forskriften. 

Se alle våre produkter innen skilt og merking i nettbutikken her

Helseskader må forebygges

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa. Forskning utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at støy også kan føre til nedsatt kognitiv yteevne, uheldige psykiske effekter og til hjerte- og karsykdommer. Støy må derfor tas på stort alvor. Støyskadet hørsel kan ikke repareres. Hørselvern må derfor tas i bruk når hørselsskade ikke kan forebygges på annen måte. Se øreklokker med radio, vanlige øreklokker og propper til arbeidsplassen her.

Arbeidstakere kan også få skadet helsen sin som følge av andre uheldige eksponeringer som for eksempel kjemikalieeksponering. Alvorlig helseskade, eventuelt død, kan også bli følgen av ulykker som for eksempel fall eller det å bli truffet av fallende gjenstander.

Alle som jobber på arbeidsplasser der man kan utsettes for ulykker eller uheldige eksponeringer, må derfor ha utstyret i orden. I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg verneutstyr for de som risikerer å få helsen sin skadet som følge av ulykker eller uheldige eksponeringer.

Litteratur relatert til arbeidsmiljø, ledelse, konflikter og lovverk

I vår nettbutikk finner du en rekke interessante, informative og inspirerende bøker som hjelper deg som leder, verneombud, tillitsvalgt, ansatt og HMS-ansvarlig. 

Alt fra lov og forskrifter til håndbøker for ledere og vernetjenesten og bøker om mange ulike tema  knyttet til arbeidsmiljø finner du hos oss. Se vårt brede utvalg av litteratur, og vi lover deg at du finner noe akkurat din bedrift kan ha nytte av å lese

Nettbutikk med førstehjelpsutstyr til arbeidsplassen

For å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skal arbeidsgiver sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på arbeidsplassen. Det er også arbeidsgivers ansvar å sørge for at førstehjelpsutstyret alltid er komplett, og at det er godt kjent hvor man finner det. 

Hvor mye utstyr man trenger, må stå i forhold til hva slags arbeid som blir utført. En byggeplass trenger følgelig mer utstyr, enn man trenger på et kontor. Likevel bør et førstehjelpsskap inneholde: 

  • Ulike bandasjer, kompresser, tape, plaster og sårservietter
  • Fatle og trekanttørkle
  • Sikringsnåler, saks og pinsett
  • Elastisk bind 10 x 5 cm og brannbandasje 5 x 15 cm
  • Munn-til-munn-maske
  • Engangshansker, øyeglass og saltvannsoppløsning
  • Ispose

Veiledning til førstehjelpsutstyret bør også være på plass 

I vår nettbutikk finner du alt du trenger for komplett førstehjelpsskrin- og skap, samt hjertestartere, redningsbåre og veiledende plakater for forgiftninger og livreddende førstehjelp. Du finner også brannutstyr som røykvarslere, brannteppe og brannslukkere

Her kan du lese mer om hvilke krav arbeidsmiljøloven setter til det fysiske arbeidsmiljøet

Personvern og cookies