HMS-årboka kommer

(2000)

I midten av desember skal etter planen Norges første HMS-årbok foreligge. Bak pionerprosjektet står Arbeidsmiljøsenterets forlag, som på denne måten baner en ny vei for HMS-arbeidet i Norge.

HMS-årboka skal være et hjelpemiddel til å finne fram i arbeidsmiljøjungelen. Samtidig skal den gi et innblikk i hva som rører seg på helse-, miljø- og sikkerhetsfronten, sier forlagssjef Gunnar Totland om sin nyvinning.

 

Som en portal

– Vi ser at det er behov for en slags portal for HMS- og arbeidsmiljø-arbeidet i Norge. Folk vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. HMS-årboka skal være et hjelpemiddel i å få klarhet i HMS-jungelen, sier Totland. Ved siden av et fullverdig adresseregister med både telefonnummer, web-adresser og kontaktpersoner, skal HMS-årboka inneholde artikler, foredrag og andre innspill om ting og tang som rører seg på arbeidsmiljøfronten.

– Boka skal også fungere som en kalender for det kommende året, der alle de store evenementene på HMS-siden skal være oppdatert, Totland videre.

 

lle som jobber med HMS

– Hvem er det som bokas målgruppe?

– Alle verneombud og alle som jobber med HMS bør ha denne boka, som skal være hendig i A5-format med et sidetall på noe over 400. Det vil være mulighet for også å annonsere i boka, svarer forlagssjefen. Førsteopplaget skal være på mellom 3000 og 5000, og det hele vil være basert på en abonnementsordning.

Redaksjonen i tidsskriftet Arbeidsmiljø vil være den redaksjonelle styringsenheten, og det vil være aktuelt å bruke artikler som har stått i bladet – kanskje i en noe omformulert versjon.

 

Satsingsfelt

Totland lover at Arbeidsmiljøsenteret oppfatter HMS-årboka som et satsingsfelt.

– Dette er noe vi vil bruke ressurser på. Vi skal utvikle dette til å bli en årviss begivenhet slik at den blir en slags årlig bibel for HMS-interesserte, sier en optimistisk Gunnar Totland.,

 

Personvern og cookies