HMS-arbeid lønner seg

Magnar L. Pettersen, intervjuet av Anders Folkestad

Her hos oss er mottoet at HMS lønner seg, og at alle har ansvar for dette feltet- Hvis noen skulle være i tvil, prøv en ulykke, og se hva det koster – for bedriften og for den enkelte, sier vi av og til.

Mannen bak denne verdsettingen av HMS-arbeidet er Magnar Liegård Pettersen, med om lag 35 år erfaring fra vernearbeid, de siste 20 som hovedverneombud ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Hva er dine viktigste oppgaver som hovedverneombud?

Noe av det aller viktigste er å motivere verneombudene til å bistå kollegaer til best mulig HMS-arbeid og være et medmenneske. I tillegg handler mye av arbeidet om dialog med ledelsen og andre i bedriften.

Det hevdes av og til at vernetjenesten er blitt svekka på norske arbeidsplasser. Kommentar?

Nei, det er ikke min erfaring. Snarere tvert imot. I dag har alle i produksjonslinja ansvar for HMS-arbeid. Og når stillinger skal ha fokus på dette, kan det nok oppleves som om verneombuda, med sine spesialoppgaver, får en mindre sentral posisjon. Men det er ikke intensjonen.

Hvordan er samarbeidet mellom deg som hovedverneombud med ledelsen og med de tillitsvalgte?

Vi har et godt samarbeid og en løpende dialog. Min jobb er å passe på at verneombuda både blir informert og involvert. Alle skal tenke HMS, og temaet er først på alle møter. Det forventes at hovedverneombudet har en sentral pådriverrolle, bl.a. med å sikre at Arbeidsmiljøloven respekteres og følges.

Gode råd til kollegaer som kanskje sliter med å få HMS på dagsordenen?

Vær aktiv og utadvendt, still krav, søk info og bank på dører. Følg opp og gi støtte til verneombuda. Skaff deg kunnskap både om Arbeidsmiljøloven og andre viktige arbeidsredskap.

Dette er jo en oppgave for Arbeidsmiljøsenteret, der du er medlem i Representantskapet. Hvilke råd har du til senteret?

Sats videre på å levere faglig kunnskap med høy kvalitet. Det er det brukerne etterspør og forventer. I økende grad er det behov for råd og veiledning når det gjelder juridiske spørsmål-

Hva med kurs og skolering?

Min erfaring er at nettbasert skolering kan være vel og bra. Men ingenting slår kurs der folk møtes, og kan utveksle kunnskap og erfaringer. Da kan spørsmål stilles på sparket og svar og diskusjoner kommer umiddelbart. Det gir bedre læring – særlig når foreleserne både har relevant kunnskap og erfaring. Nettopp dette er en konkurransefordel Arbeidsmiljøsenteret må spille på.

                                                                                                                                                     
Magnar Liegård Pettersen

Personvern og cookies