Hjerteinfarkt – også en kvinnesykdom

Tekst: Grethe Ettung (2009)
Manglende kunnskap om hjerteinfarkt hos kvinner kan føre til at liv går tapt.
Professor Maja-Lisa Løchen advarer mot å tro at hjerteinfarkt er en sykdom som først og fremst rammer menn. – Den store forskjellen mellom kjønnene består i at kvinnene får hjerteinfarktet senere i livet, sier Løchen, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og professor ved Universitetet i Tromsø. Hun er bekymret for at manglende kunnskap om hjerteinfarkt hos kvinner, og symptomer de kan ha, kan føre til at liv går tapt.

Ulike symptomer

De vanligste symptomene på hjerteinfarkt er kraftige brystsmerter som stråler ut i en eller begge armer, og smerter i magen, ryggen, kjeven eller hodet. Om lag en tredjedel av alle infarkt gir mindre tydelige symptomer. Kvinner rapporterer oftere om tung pust, kvalme, angst eller symptomer som minner om influensa, og som kan gjøre det vanskeligere å stille en riktig diagnose.  – Kvinner får ofte hjerteinfarkt sent i livet. Mange av de rammede er beskjedne, og ønsker ikke å forstyrre familien eller helsepersonell. Dette er problemer som kan føre til at de kommer for sent til behandling og får langt mer alvorlige hjerteskader, sier Løchen.

Får hjelp i ambulansen

– Dagens behandling av hjerteinfarkt er svært god, og pasientene får veldig gode prognoser dersom de kommer tidlig til behandling, hevder Løchen. Om du har mistanke om et hjerteinfarkt skal du ringe 113 og be om øyeblikkelig hjelp. Du skal ikke ringe legen eller vente til neste dag for å se om det går over. – Dersom verken pasienten eller legen forstår symptomene riktig, kan det føre til at pasienten får mer alvorlige hjerteskader og i verste fall dør av infarktet, påpeker Løchen. Ambulansepersonellet har trening i å stille riktig diagnose og kan starte viktig behandling allerede på vei til sykehuset.

Personvern og cookies