Hjerneskader på rotter av mobilbruk

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Vi bør kanskje begrense bruken av mobiltelefon mest mulig, i hvert fall hvis våre hjerner ligner på rottenes. Forskere ved Lunds universitetssykehus har nemlig påvist at stråling fra mobiltelefoner gir skader på hjernecellene til rotter.

Skadene forårsakes av at sporemner i blodet, albuminer, kan trenge inn i hjernecellene ved stråling og forårsake hjerneskader, skriver det svenske Arbetsliv direkt. Tidligere forskning på mobiltelefonbruk og hjerneskader har først og fremst dreid seg om hjernesvulster.

Dersom det samme skjer med mennesker som rotter, settes hjernecellenes kapasitet ned, det skjer degenerative forandringer i cellene og hjernens reservekapasitet minsker. I rottehjerner har forskerne funnet tydelige celleforandringer og celledød etter eksponering for stråling fra mobiltelefoner. En hypotese om årsaken er at tungmetaller følger albuminet inn i hjernecellene.

Resultatet kan bli ødelagt hukommelse og for tidlig aldring. Det som overrasker forskerne er at effekten er størst ved svært små, under to Watt pr kilo, eller svært høye stråledoser. Fordi den menneskelige hjerne har så mange celler, ser ikke forskerne bort i fra at effekten av utstrakt bruk av mobiltelefon ikke vil vise seg før om 20 – 30 år. De mener derfor at det er svært viktig at dagens forskning kan avsløre langsiktige skadevirkninger. Lund-forskernes forsøk skal nå blant annet gjentas i USA.

Personvern og cookies