Hjelpetjeneste per SMS

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Hvis det er noe unge arbeidstakere lurer på i forbindelse med jobb og arbeidsliv, kan de nå få hjelp via tekstmelding på mobiltelefonen. Tiltaket har slått an. Det er tydelig at det faller langt mer naturlig for unge å bruke SMS enn telefon eller e-post.
Tiltaket ble lansert før sommerferien som et tilbud til unge med sommerjobb eller deltidsarbeid. Ved hjelp av SMS eller e-post kan ungdom få svar på spørsmål knyttet til jobb. Det er ungdomsorganisasjonen til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS Ung, som står bak tiltaket. Selv uten markedsføring er tiltaket blitt veldig populært. Det blir sendt inn spørsmål jevnlig, særlig lurer de unge arbeidstakerne på sine rettigheter. Pågangen har fortsatt også etter sommerferien og nå vil organisasjonen prøve å gjøre om tilbudet til en helårstjeneste, opplyser Vibeke Jensen, vikarierende leder i YS Ung. – Tjenesten dekker opplagt et behov, vi får nå fem til ti henvendelser i uka, noe vi er veldig godt fornøyd med. Unge arbeidstakere, for eksempel deltidsansatte elever og studenter, lærlinger og annen ungdom som er ferske i jobben, har ofte liten kunnskap om arbeidslivets lover og regler. Mange i denne alderen har langt lettere for å benytte seg av SMS enn andre kommunikasjonsmidler. Det skal mye mer til for å ringe opp et kontor eller skrive et brev enn bruke tekstmeldinger på mobiltelefonen. Er det spørsmål som krever mer utdypende svar, spør de som jobber med svartjenesten etter en e-postadresse slik at de kan maile svaret. Svært mange spørsmål dreier seg om minstelønn, overtid, oppsigelsestid og behovet for skriftlig avtale. Arbeidsmiljø – nr.6 – 2005
Personvern og cookies