Hjelper Mattilsynet med HMS-system

Tekst:  Vemund Jensen (2005)
Arbeidsmiljøsenteret er nå engasjert i utviklingen av et nytt HMS-system for Mattilsynet. En stor jobb som involverer 1300 ansatte og 73 kontorer over hele landet.
I 2004 fikk vi et nytt Mattilsyn etter at Fiskeridirektoratets sjømatstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens landbrukstilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og de kommunale næringsmiddelstilsynene ble slått sammen. Ny organisasjon krever nye løsninger og i april i år kontaktet tilsynet Arbeidsmiljøsenteret med forespørsel om hjelp til å utvikle et nytt HMS-system, etter at senteret hadde gjennomført opplæring på distriktskontorene tidligere i vinter. – Vi kunne nok klart jobben selv, men vi trengte hjelp utenfra på grunn av kapasitetsproblemer. Det var mange modeller vi kunne velge mellom, men vi trenger et HMS-system som er så operativt og konkret som mulig. Et system som alle kan bruke på en enkel måte i hverdagen. Det kan Arbeidsmiljøsenteret hjelpe oss med, sier leder for HMS-prosjektet, Ingunn Bjørkavåg. Tilsynet har hovedkontor i Oslo, dessuten åtte regionskontorer og 64 distriktskontorer. – Den store utfordringen blir å få tilpasset HMS-systemet til tilsynsdelen, slik at det fungerer under forskjellige forhold. Vi ønsker et felles system for alle kontorer, men det må selvfølgelig gjøres lokale tilpasninger, sier Bjørkavåg. Tilpasningene kommer til å bli gjort etter at fase 1 av prosjektet leveres tilsynets Arbeidsmiljøutvalg i slutten av august. – Det er første gang vi er blitt engasjert i slikt arbeid for en så stor virksomhet. Vi skal gi råd i tråd med prinsippene for gode HMS-systemer, men målet er å beholde mest mulig av kunnskapen og erfaringen innad i tilsynet, slik at de blir best mulig i stand til å drifte systemene senere, sier sikkerhetsrådgiver Kjell Østby, som er Arbeidsmiljøsenterets utsendte rådgiver. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005
Personvern og cookies