Hjelp på vei

Tekst: Mats Løvstad

Kampen for å gjøre transportbransjen bedre på HMS fortsetter.

I Norge er transportbransjen en av de næringene som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall, og bare i fjor døde ni personer i næringene transport og lagring, viser tall fra Arbeidstilsynet.
Det å nå ut til sjåførene med HMS-budskap har vist seg å være utfordrende av flere årsaker, slik Arbeidsmiljø har skrevet om tidligere. Mange av selskapene har få ansatte, mange sjåfører er selvstendig næringsdrivende og sjåførene er ofte langt unna en fast base. I tillegg er de fleste vant til en høy grad av selvstendighet i arbeidet. Veitransport er dessuten en meget konkurransepreget bransje, noe som også kan bidra til at sjåførene og deres arbeidsgivere er motvillige til å innføre nye måter å gjøre arbeidet på.

Les også artikkelen fra Arbeidsmiljø nr.2 for 2011, om at lederne i transportbransjen synes HMS er for dyrt.

Nye tiltak
Med bakgrunn i rapporten Delivering the message har nå Det Europeiske arbeidsmiljøorganet utarbeidet to faktaark som presenterer henholdsvis noen av resultatene fra rapporten, og gode eksempler og initiativer for å bedre HMS i veitransportsektoren.
En av suksessfaktorene som er avgjørende for å nå ut med HMS-informasjon til sjåførene, er å involvere sjåførene selv. Løsninger må utarbeides av sjåfører for sjåfører. Videre er det viktig å sikre at tilnærmingene er praktiske og tilrettelagt for steder sjåførene ofte besøker.

Veikroleger
Et av eksemplene som omtales er et tysk prosjekt, DocStop, som styrket helsetjenestene for langtransportsjåfører gjennom egne DocStop-sentre ved veikroer der sjåfører kunne få tilgang til lege uten at det gikk ut over kjøreplanene.
Et annet eksempel stammer fra England, hvor et busselskap i London iverksatte tiltak som egne kvinnelige mentorer og støtte til barnepass, for å rekruttere og beholde flere kvinnelige bussjåfører.

Personvern og cookies