Hjelp på nettet

(2006)
Alle som driver en eller annen form for virksomhet plikter å sette seg inn i aktuelle regler for virksomheten, blant annet brannvern. På nettstedet til Direktoratet for samfunns­sikkerhet og beredskap (DSB) ligger alle relevante opplysninger, lover og regelverk.
– Bruk nettstedet Regelhjelp.no, det er oversiktlig og har kortversjoner av krav rettet mot eier og ellers et konsentrat av det viktigste regelverket for små og mellomstore virksomheter, sier senioringeniør Trond Dilling i DSB. Det er først og fremst brannvernloven og Internkontrollforskriften som er aktuelle for disse virksomhetene. Store virksomheter og bedrifter som arbeider med særlig farlige stoffer kommer inn under et spesielt regelverk i Storulykkesforskriften. Den omfatter virksomheter der en brann eller eksplosjon kan få særlig samfunnsskadelige følger, for eksempel en sprengstoffabrikk. Dilling opplyser at DSB også har eget oppslagsverk på nettet som omhandler brannvern, det er nå kommet i en ny versjon. Den er svært enkel å finne frem i med mange søkemuligheter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal blant annet arbeide for at forebyggende brannvern blir vektlagt i kommunene, og har i den forbindelse de kommunale og interkommunale brannvesenene som viktige samarbeidspartnere. DSB skal også harmonisere og samordne bygnings- og brannregelverket, lage opplæringsmateriell, informere allmennheten og være en pådriver overfor næringslivet.
Personvern og cookies