Historisk vinner av Arbeidsmiljøprisen

Tekst: Paul Norberg (2008)

På det meste hadde Hjemmetjenesten i Sortland kommune et sykefravær på 26 prosent. Etter bevisst og systematisk arbeid over tid, er sykefraværet nå nede i 7 prosent. Denne målrettede innsatsen kan tjene som et forbilde for liknende type arbeidsplasser i hele Norge.

Den norske arbeidsmiljøprisen for 2007 ble tildelt Hjemmetjenesten i Sortland kommune. Det er første gang en kommunal enhet har fått Arbeidsmiljøprisen, og det var dermed en historisk begivenhet som fant sted  på kommunestyremøtet i Nordlands-kommunen 13. desember i fjor.
Arbeidsoppgavene i hjemmetjenesten rundt om i norske kommuner er både tunge og utfordrende. Det er vanskelig å tilrettelegge arbeidsplasser i folks hjem, og dermed arbeider de ansatte i hjemmetjenesten ofte under svært belastende forhold. Dette avspeiles vanligvis i et høyt sykefravær.
Slik har det også vært på Sortland, og belastningene førte tidligere til at mange hadde problemer med å mestre jobben. På det meste var sykefraværet så høyt som 26 prosent.
Arbeidstilsynet har gjennom sin ”Rett hjem”-kampanje fulgt hjemmetjenesten i mange av landets kommuner. Så sent som i 2005 var det berettiget kritikk mot tilstanden på Sortland. Siden våren 2005 har tjenesten vært gjennom en omfattende omstilling, som i startfasen var langt fra smertefri. Mange opplevde at deres gamle, trygge arbeidsmiljø ble brutt opp, og alle måtte venne seg til nye måter å organisere jobben på.
Arbeidstilsynet, som foreslo Hjemmetjenesten i Sortland kommune som kandidat til arbeidsmiljøprisen, la vekt på at tjenesten har en tydelig ledelse, og at det er et klart budskap til samtlige om at de ikke skal gå inn og utføre arbeidsoppgaver på et sted hvor det er mulig å skade seg. Når det er behov for flytte å mennesker, så skal det gjøres med hjelpemidler. Hvis hjemmet ikke er tilpasset, må kommunen tilrettelegge arbeidsplassen, slik at blant annet hjelpemidler kommer på plass.
Hjemmetjenesten foretar systematiske arbeidsplassvurderinger av det enkelte hjem hvor de ansatte skal inn for å yte tjenester. På bakgrunn av denne kartleggingen kan arbeidsoppgavene tilrettelegges slik at det blir minst mulig belastninger på dem som skal utføre arbeidet.
Siden hjemmetjenesten i Sortland kommune blir fulgt godt opp av Arbeidstilsynets Rett Hjem-kampanje, er det store muligheter til å spre de positive tiltakene til andre kommuner. Den systematiske måten som kommunen har tilrettelagt forholdene i hjemmetjenesten på, kan også overføres til andre kommunale enheter, og ikke minst til andre kommuner i hele landet.
Forholdene er slett ikke perfekte i hjemmetjenesten på Sortland, og det vil kreve hardt arbeid å opprettholde, eventuelt forbedre, arbeidsforholdene i etaten. Men den positive utviklingen, og den solide gjennomføringen av omstillingene, peker i riktig retning. Og det er den målrettede innsatsen  som kan tjene som et forbilde for liknende type arbeidsplasser i hele Norge.

Personvern og cookies