Hilde, kassadame på ICA Nær

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her, slår Hilde Elsrud fast. Men etter å ha jobbet 14 år i butikk merker hun slitasjeskadene, spesielt er den venstre skuldra vond.

Butikksjef ved ICA Nær på Lillestrøm, Ingemar Bjørnøy, er positiv til Arbeidsmiljøs henvendelse om å få komme på besøk sammen med ergoterapeut Elisabeth Gedde, for å se om noe kan gjøres for å bedre Hildes arbeidssituasjon.

Pust og variasjon
– Puster du i det hele tatt med magen? Elisabeth observerer Hilde der hun sitter i kassa. Deretter stiller hun seg bak henne, legger hendene på skuldrene hennes og ber henne senke dem. Det er viktig å puste riktig og ha gode arbeidsbevegelser for å forebygge muskel- og skjelettlidelser. – Du bør veksle mellom å stå og å sitte, påpeker Elisabeth. Hilde nikker samtykkende og erkjenner at hun kanskje ikke er så flink til å variere arbeidsstilling, som hun burde være. Det er lett å bli værende i det gamle mønsteret. Elisabeth understreker at det å utføre oppgavene riktig ergonomisk er helsefremmende og forebyggende.

Dialog og veiledning
Elisabeth Gedde arbeider ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) og driver i tillegg firmaet Ergonomisk Rådgivning – Ergo-Pust. Gedde foretar alltid en kartlegging av arbeidsplassen og arbeidsoppgavene når hun er ute på oppdrag. Hun legger vekt på å belyse sammenhengen mellom aktivitet, omgivelser og helse. – Jeg vurderer risikofaktorer for å kunne gi de ansatte best mulig veiledning. Det er viktig å se hvordan deres situasjon er i dag, og hva som er ønskelig å oppnå. For meg er det avgjørende å komme i dialog med de ansatte for å få fram deres synspunkter og veilede derfra. Jeg er bevisst på å opprettholde en ydmykhet overfor kundene fordi de vet best hvor skoen trykker som har den på, fastslår Gedde. – Jeg skulle gjerne ha fotfulgt Hilde et par dager, slik at jeg kunne ha fått et grundig innblikk i jobbhverdagen hennes. Vanligvis når jeg får en bestilling så følger jeg personen og tar bilder av ulike arbeidssituasjoner. Det er gjerne enklere å bevisstgjøre og dokumentere ved hjelp av bilder, og se hvor det kan foretas endringer.

Tunge løft
For Hilde starter arbeidsdagen klokken 08.00 med opptelling av kassabeholdningen, deretter vasker hun, fyller opp avisstativene og etterfyller varer i hyllene. Når butikken åpner dørene klokken 09.00 betjener hun kassa i halvannen time. Deretter står arbeid på lageret og i butikklokalet for tur. – Det blir mange tunge løft i løpet av en arbeidsdag, konstaterer hun. På lageret må varene plasseres på traller. Da er det bøy i knærne og lårmuskler som teller. Det er Hilde seg bevisst, men i og med at hun ikke er så høy blir det en del løft over skulderhøyde, noe hun bør unngå. Neste bøyg for Hilde er de varene som hører hjemme på øverste hylle. For å nå opp benytter hun ei bruskassa, noe Elisabeth er meget skeptisk til. – Her vil jeg foreslå at butikken anskaffer en elefantfot på hjul med bremseanordning. En bruskasse er altfor ustabil og vil kunne svikte etter en tids bruk, det er ikke forsvarlig, påpeker hun.

Funksjonelle stoler
De ansatte på ICA Nær er bevisste på å variere arbeidsoppgavene, slik at bevegelsene ikke blir for ensidige. Arbeidet i kassa er preget av repeterende bevegelser og en statisk arbeidsstilling. I tillegg kan det være anstrengende for øynene å følge med på skjermen som viser vareslag, priser og koder. – Derfor er det så viktig med variasjon, presiserer Gedde. Hun er godt fornøyd med stolene som benyttes i tilknytning til kassene. – Stolene bør være lette å regulere og reguleringsmekanismen enkel å forstå. I og med at det er flere som er sammen om å benytte stolene, er dette ekstra viktig. Ryggstøtten må også hver enkelt prøve ut og tilpasse. Det å fungere i arbeidsstillinger som er hensiktsmessige og i tillegg ha variasjonsmuligheter er faktorer som fungerer forebyggende.

Kundebehandling
Hilde er tilbake ved kassa etter en runde på lageret og etterfylling av butikkhyller. Det er et jevnt sig av kunder og de fleste slår av en prat med Hilde mens hun registrer varene. – Vi er jo en nærbutikk, her kjenner vi mange av kundene og vi bistår dem når det trengs. Vi har noen svaksynte kunder blant annet som vi hjelper, slik at de finner fram til varene de skal ha, og får sjekket utløpsdatoen. Den er de nøye på, smiler hun. – Jeg ser at du er flink til å slappe av mellom kundene, bemerker Elisabeth, – det er bra. Hilde driver ingen form for organisert trim, men liker å gå turer. Elisabeth anbefaler henne derfor å gå turer i ulendt terreng, spesielt med tanke på den vonde skulderen hennes.

Fysisk aktivitet
– Jeg spør gjerne om de ansatte har øvelser de kan gjøre for nakke og skuldre. Det er viktig å få dette forankret, slik at det blir en rutine og ikke en engangsforeteelse. Fysisk aktivitet reduserer risikoen for muskel- og skjelettlidelser og har en forebyggende effekt, påpeker Gedde. Når hun er rundt på ulike virksomheter, kjører hun vanligvis et ergonomi-kurs for å belyse hvordan kroppen fungerer, som for eksempel at det er viktig å benytte lårmusklene ved tunge løft, fordi de er sterkere enn armene. – Jeg opplever ofte at det er enklere å motivere folk til å gjøre endringer dersom de har vondt en plass. Men det viktigste er at de blir bevisste på hvor mye hensiktsmessige arbeidsstillinger og en god organisering av arbeidsoppgavene betyr, samt at de tar i bruk de variasjonsmulighetene de har.

Personvern og cookies