Helseskadelig byluft

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Igjen viser målinger helseskadelig luftkvalitet i Oslo, Bergen og andre byer.

Allergikere og alle med alvorlig hjerte- eller luftveislidelser frarådes å oppholde seg i områder som viser rødt, henstiller Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

NAAF utålmodig
NAAF er utålmodig. Oslo, Bergen og andre byer, som nå har fått bedre muligheter til å komme den akutte luftforurensningen til livs, må ta i bruk muligheten og innfører tøffere tiltak. Det handler blant annet om å innføre datokjøring når man ser at målingene nærmer seg helsefarlige nivåer. På lengre sikt vil effektive tiltak handle om å endre avgiftspolitikken som per i dag favoriserer dieselbiler.

Dieselbiler verst
Det er først og fremt eksos inneholdende helseskadelig NO2 fra dieselbiler som skaper de helseskadelige forholdene i de største byene. Utslipp av NO2 fra dieseltrafikk i norske byer øker, samtidig som forekomsten av astma, særlig blant barn og ungdom øker. Opptil 20 % av norske barn har befatning med astma før de er 10 år. Det er en klar sammenheng mellom eksponering for NO2 og forverret allergi, astma og andre lungeplager.

Se luftkvaliteten i ulike byer her 

Personvern og cookies