Helseplager ved renseanlegg

(2008)

Det er en sammenheng mellom plager i luftveiene, hode­pine og tretthet og det å bli utsatt for støv og endotoksin ved arbeid på rense- og komposteringsanlegg.
Dette viser en ny forskningsrapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Den gir en oversikt over eksponering for bakterier, støv og endotoksin, som er giftstoff som finnes blant annet i bakterier, og helseplager, spesielt på anlegg der kloakkslam blir tørket. Det var særlig ved håndtering av avløpsvann at arbeidstakerne ble eksponert for endotoksin. Helseplagene arter seg som irritasjonsplager i de øvre luftveiene, tretthet og hodepine samt nedsatt lungefunksjon.
Personvern og cookies