Helsemestring i Bodø

Tekst: Morten Dahl (2000)

Bodø kommune opplevde at sykefraværet ble redusert med hele 36 prosent etter at et visst antall ansatte i kommunen ble med i prosjektet ”Helsemestring for reduksjon av sykefravær”. Etter at de som hadde et totalfravær på over 30 prosent hadde vært kartlagt, meldte 144 personer sin interesse for å være med i prosjektet. 63 personer fullførte. I løpet av første del av prosjektperioden gikk sykefraværet ned med altså hele 36 prosent, mens utgiftene til fraværet gikk ned med over 50 prosent. Samtidig hadde kommunens totalfravær en økning fra første kvartal 1999 på 9,4 prosent mot 10,7 prosent første kvartal i år.

Prosjektet i Bodø kommune inngår Idebanken for sykefraværsprosjekter.

Personvern og cookies