Helsefremmende fjernarbeid

Tekst: Morten Dahl (2000)

Får folk bedre helse av å jobbe hjemme iblant? Det er hva Telenor-forsker Erik Bergersen ønsker å få svar på. Han mener at fjernarbeid kan ha en helsefremmende effekt.

Fjernarbeid er først og fremst knyttet til kontorarbeidsplasser, men får fjernarbeidere bedre helse enn de som bare jobber på kontoret?

Telenor-forskeren har studert de store og anerkjente Whitehall-studiene i England. Her fulgte forskerne over 10 000 arbeidstakere over flere tiår. Konklusjonen er at plass i hierarkiet og at forholdet mellom stress og muligheten til å påvirke sin egen jobbsituasjon har tydelig helseeffekt.

– Min antakelse er at fjernarbeid kan påvirke dette. Det vil med andre ord kunne ligge en helsefremmende effekt ved denne typen arbeidsform når forholdene ligger til rette for det. Whitehall-studien viser at de som har god styring over jobben har kraftig positivt utslag på helse. Det synes som om det er mye å hente – både i redusert lidelse og sykefravær og i penger – ved å forbedre folks arbeidssituasjon, sier Bergersen. Han ønsker nå å forske videre på om fjernarbeid kan være helsefremmende.

 

Farer

Forskeren er klar over de faremomenter som ligger i fjernarbeidet, blant annet at det kan se ut som om fjernarbeidere i noen tilfelle jobber mer enn de ville gjort dersom de var på kontoret.

– Men det behøver ikke være negativt at folk arbeider mer. Vi har ulike motiver for å være i arbeidslivet. De som arbeider mye og er stresset, kan likevel trives og ha en glimrende helse, sier Bergersen.

– Du tror ikke fjernarbeid og fleksibilitet er med på å uthule det regelverk som arbeidstakerne gjennom årtier har kjempet fram?

– Lover som omfatter arbeidslivet ble kjempet fram i en annen tid med andre forhold i yrkeslivet, der særlig forholdet mellom svake arbeidstakere og mektige arbeidsgiver sto sentralt. Tiltakene for å beskytte folk i arbeidslivet oppfattes ikke alltid som like viktig av de nye karrieremenneskene, svarer Bergersen, som raskt legger til:

– Jeg vil for all del ikke oppfattes derhen at jeg mener at arbeidsmiljøloven og annet relevant lovverk er avleggs eller uten betydning for dagens arbeidsliv. Det er fortsatt et fåtall som svarer til bildet av karrieresurferen.

Med bakgrunn i Whitehall-undersøkelsene og mange andre studier av forholdet mellom psykososialt miljø og helse mener Bergersen at velorganisert fjernarbeid har potensielle positive helseeffekter både for jobb og for privatlivet. Med tanke på kostnadene ved sykefravær og behandling vil selv små endringer gjøre store økonomiske utslag.

 

Personvern og cookies