Helsefremmende arbeidsplasser

(2005)
Statens arbeidsmiljøinstitutt har utarbeidet en ny hjemmeside for helsefremmende arbeidsplasser.
Instituttet er nasjonalt kontaktkontor for det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser (European Network Workplace Health Promotion) og håper den nye hjemmesiden vil være til nytte for alle som ønsker mer informasjon om dette temaet. Som kontaktkontor for det europeiske nettverket ønsker Statens arbeidsmiljøinstitutt å formidle informasjon og kunnskap om helsefremmende arbeidsplasser til arbeidsmiljøfaglige miljøer og til virksomheter og deres ledere og ansatte. Et virkemiddel er internett og en ny hjemmeside er utarbeidet og tilgjengelig på: www.helsefremmendearbeidsplasser.no eller www.hefa.no . Sidene beskriver helsefremmende arbeidsplasser slik dette begrepet kan forstås ut fra Lillestrømerklæringen og ut fra kontakten med det europeiske nettverket. Det er også satt opp noe litteratur og noen lenker hvor mer informasjon kan hentes. Flere lenker og koplinger går til sekretariatet for det europeiske nettverket; www.enwhp.org . Der finnes mye stoff og informasjon som omtaler ulike prosjekter og gir kontakter til alle EU landene. Sidene omtaler også den nye nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser som skal arrangeres 7. og 8. november 2006. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005
Personvern og cookies