Helseansatte under lupen

Tekst: Turid Børtnes (2010)

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal drøfte omfanget av og årsaker til utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren.
Utvalget er bredt sammensatt med forskere, representanter fra helse- og omsorgssektoren, arbeidsmiljømyndighetene og partene i arbeidslivet. Utvalgs­arbeidet skal være ferdig innen utgangen av 2010.
Det er flere årsaker til at regjeringen har valgt å sette i gang et slikt arbeid. Helse- og omsorgssektoren ligger høyt på sykefraværsstatistikken og svært mange av de ansatte jobber i offentlig sektor.
– Vi har derfor et særlig ansvar for å gjøre noe med denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Statsråden viser også til det store behovet for flere hender i denne sektoren i årene fremover. Det er viktig både å beholde det personellet man har og sikre rekrutteringen av unge til yrket.

Personvern og cookies