Helsealarm for sveisere

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Sveisere kan være mer utsatt for alvorlige lungesykdommer enn fagfolk tidligere har vært klar over. Yrkesgruppen, som i utgangspunktet består av yngre menn med god helse, blir oftere enn gjennomsnittet rammet av alvorlig bakteriell lungebetennelse. Flere tilfeller har hatt dødelig utgang.

– Det er ikke vanlig å forbinde sykdommer som skyldes bakterier med forhold i arbeidsmiljøet, men i dette tilfellet ser det ut som om vi må gjøre det, sier overlege Trude K. Fossum ved Yrkes- og miljømedisinsk avdeling (YMA) ved Telemark sentralsykehus. Fossum har gjennomført et prosjekt på et skipsverft og foretatt en litteraturgjennomgang over den kunnskap som foreligger om mulig årsakssammenheng mellom sveising og luftveisinfeksjoner.

Svært mange syke
Fossum forteller at alarmen begynte å gå etter at 15 arbeidere av en gruppe på 32 ved et skipsverft i Sør-Norge, som hadde utført diverse plate- og sveisearbeid om bord i en båt, fikk sykdom i luftveiene. Ni av disse fikk påvist sykdom i nedre luftveier, og tre ble lagt inn på sykehus med en alvorlig form for lungebetennelse. Alle tre overlevde. Fordi de syke som oftest blir lagt inn på forskjellige sykehus, det skjedde blant annet i dette tilfellet, vil det være vanskelig for medisinsk personale å se en sammenheng mellom denne typen luftveissykdommer og vedkommendes arbeidsforhold. Arbeidstilsynet ble varslet via melding om arbeidsrelatert sykdom. Det ble derfor satt fokus på saken. Det viste seg at alle de ni som var blitt syke hadde utført «varmt» arbeid på metallplater som var påført maling og bunnstoff. Analyser av avgasser ved skjærebrenning på en bunnplate på båten, viste at det ble dannet uorganiske gasser og en del ulike metaller som kunne virke irriterende på luftveiene. Det ble også dannet et stort antall ulike organiske forbindelser.

Ikke dødelig, men…
– Yngre, tidligere friske menn dør vanligvis ikke av lungebetennelse i Norge. Det er en sykdom med svært lav dødelighet i den yrkesaktive delen av befolkningen, og den lar seg som oftest lett helbrede med antibiotika, opplyser Fossum. Likevel er det registrert minst tre dødsfall av bakteriell lungebetennelse mellom 1997 og -99 hos sveisere i alderen litt over og under 50 år her i landet. De var ikke-røykere og hadde ellers ingen kjente risikofaktorer. Tilsvarende tilfeller er rapportert i utlandet. – Dette er så usedvanlig at jeg ønsket å se nærmere på mulige sammenhenger. Fra før er det kjent at sveiserøyk kan føre til akutte luftveissykdommer som metallfeber, kronisk obstruktiv lungesykdom og kjemisk lungebetennelse i tillegg til en rekke luftveissymptomer. En vet likevel lite om den akutte påvirkningen på lungene av sveiserøyk.

Sveiserøyk
Fossums gjennomgang ser ut til å bekrefte at denne yrkeseksponeringen kan øke risikoen for alvorlig lungebetennelse forårsaket av bakterier. I de tre tilfellene Fossum kjenner til som har hatt dødelig utgang her i landet, har pasientene utviklet sepsis, det vil si blodforgiftning. Det samme er registrert ved lignende tilfeller i utlandet. I to av tilfellene i utlandet ser det ut som om en bakterie som først og fremst opptrer hos pasienter med immunsvikt har vært en medvirkende årsak til den fatale utgangen. – Flere eksperimentelle studier med dyreforsøk viser at enkeltforbindelser i sveiserøyk kan hemme det lokale infeksjonsforsvaret i luftveiene, sier Fossum. For at det skal bli en bakteriell lungebetennelse, er det en forutsetning at bakterier er tilstede, men sveiserøyk øker sannsynligvis risikoen for at det skal utvikle seg til en alvorlig infeksjon.

For høy eksponering
Trude K. Fossum er ikke tvil om hva konsekvensen av denne kunnskapen må bli. – Den eksponeringen sveisere utsettes for i jobben er for høy, den må reduseres. Det betyr at den generelle ventilasjonen må forbedres, og verneutstyr må bli brukt. Dessverre er det ofte et enormt tidspress i bransjen, noe som fører til at det slurves med bruk av verneutstyr. Det tar tid å dra med seg et punktavsug og dermed blir det kanskje til at sveiserne dropper det. Det er også viktig å tenke på dem som ikke arbeider som sveisere, men som likevel blir eksponert for sveiserøyk fordi de jobber like i nærheten, presiserer Fossum, som kjenner til at personer som selv driver lite med sveising, men som har arbeidet i nærheten av sveisearbeidere har fått lungebetennelse med dødelig utgang.

Personvern og cookies