Helse og kvikksølv

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Moderat eksponering for kvikksølv gir ikke økt risiko for dødelighet, syke­husinnleggelser, multippel sklerose eller påvirker fruktbarhet og fødsler.

Dette er konklusjonen til forskere ved Statens Institut for Folkesundhet i Danmark som nylig presenterte en omfattende undersøkelse om helseskader og kvikksølv.

Ikke dårligere helse

Forskerne mener å ha påvist at kvikksølvpåvirkning i moderat grad ikke fører til dårligere helse, men de tar forbehold om at det kan hende at forekomsten av en rekke plager og symptomer ikke er fanget opp i undersøkelsen, og derfor kan være høyere blant tannhelsepersonale enn de kontrollgruppene de sammenlignes med. Bakgrunnen for rapporten er en rekke meldinger om tannpleiere og tannhelsesekretærer samt tannteknikere og tannleger, som har fått symptomer og sykdommer som kan tilskrives eksponering for kvikksølv i forbindelse med bruk av amalgam i Danmark. Undersøkelsen dekker perioden 1964 til 2006 og omfatter 35.000 tannlegeassistenter og 5.000 tannleger. Den baserer seg på epidemiologiske data over helseforhold hos tannhelsepersonale sammenlignet med lege- og advokatsekretærer, sykepleiere, leger og advokaters helseforhold.

Mer forskning

Undersøkelsen er et ledd i danske helse- og arbeidsmiljømyndigheters arbeid fra 2006 med kartlegging av kvikksølveksponering og mulig helserisiko. Som et ledd i dette arbeidet er det tidlig­ere blant annet offentliggjort en større litteraturstudie om eksponering for lave doser kvikksølv ved tannpleiearbeid og utvikling av sykdommer og helseplager. Denne studien hadde omtrent samme konklusjon som den som nylig er publisert. Forskerne bak studien etterlyser blant annet mer kunnskap og forskning på området, særlig knyttet til spesielle funn. Det er av stor betydning å kunne etterprøve visse undersøkelser som viser små, men viktige reduksjoner av nevropsykologiske funksjoner ved meget lave nivåer av kvikksølv i urin. Dette tilsvarer de kvikksølvnivåene som finnes i den alminnelige befolkningen, så dette er noe som vil ha stor helsemessig betydning, skriver forskerne.

Personvern og cookies