Helse og elektromagnetiske felt

(2004)

EU er nå i ferd med å ta frem igjen en gjenganger i arbeidsmiljøforskningen; sammenhengen mellom elektromagnetiske felt og eventuelle helseeffekter.
Prosjektet blir den mest omfattende studien noensinne av biologiske effekter av elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner, elektriske apparater og kraftledninger. 41 forskjellige institusjoner i Europa samarbeider om prosjektet, skriver nettestedet til Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Hensikten er blant annet å undersøke hvordan folk opplever helserisikoen ved bruk av mobiltelefoner og andre elektriske apparater. Informasjonen som kommer frem om dette skal brukes til å utarbeide retningslinjer for hvordan risikoen skal håndteres overfor allmennheten. Forskerne bak prosjektet skal samordne pågående og planlagt forskning på området og informere myndighetene om resultatene. Et ekspertteam skal kunne gi raske svar til EU-kommisjonen, dette teamet vil også kunne fungere som et kontaktpunkt for oppdatering på dagsaktuelle hendelser på området.
Personvern og cookies